Personvernerklæring

Global erklæring om personvern og informasjonskapsler

 

Sist oppdatert: 7. mai 2021


Les nøye.

CBRE, Inc. og datterselskapene (samlet «CBRE-gruppen») anerkjenner viktigheten av å beskytte ditt personvern. Denne globale meldingen om personvern og informasjonskapsler («meldingen») er ment å hjelpe deg å forstå CBRE-gruppens praksis for datainnsamling og -håndtering samt med å ta informerte beslutninger og utøve personvernrettighetene dine i henhold til gjeldende lov når du

 • bruker CBRE-gruppens offentlige nettsteder og andre tjenester der denne erklæringen er vedlagt (samlet « nettstedet»), eller
 • samhandler profesjonelt med CBRE-gruppen, herunder gjennom CBRE-gruppens sosiale mediekontoer, og ikke har mottatt noen annen personvernerklæring ved samhandlingen (samlet kalt «samhandling i jobbsammenheng»).

 

CBRE-nettstedene som utgjør nettstedet kan ved siden av denne erklæringen legge ut en lokal, landsspesifikk erklæring om personvern og informasjonskapsler som supplerer eller endrer denne erklæringen etter behov for å overholde gjeldende lov («lokale erklæringer»).

INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppsummering av nøkkelinformasjon

Erklæringen i sin helhet


Oppsummering av nøkkelinformasjon


Ansvarlig enhet Avhengig av hvordan og av hvilken grunn vi samler inn dine personopplysninger gjennom dette nettstedet eller din samhandling i jobbsammenheng, kan CBRE-enhetene som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger (også kjent som behandlingsansvarlige i noen jurisdiksjoner) variere. Du finner informasjon om hvordan du identifiserer din(e) gjeldende ansvarlige CBRE-enhet(er) i Vedlegg 1. Klikk her for å få vite mer.
Godkjenning gjennom bruk I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, betyr din bruk av dette nettstedet eller din samhandling med oss i jobbsammenheng at du forstår og aksepterer vilkårene i denne erklæringen. Klikk her for å få vite mer.
Personopplysninger[/g2] vi innhenter og kilder Vi innhenter personopplysninger om din bruk av nettstedet og din samhandling med CBRE i jobbsammenheng, blant annet kontaktopplysninger, registreringsopplysninger (f.eks. brukernavn/passord), yrkesmessige opplysninger (som stillingsbetegnelse, bransje, arbeidsgiver), informasjon om forretningsforhold (f.eks. dine primærkontakter i CBRE-gruppen), informasjon om sosiale medier og informasjon fra informasjonskapsels-, enhets- og webanalyse.  Vi innhenter disse personopplysningene direkte fra deg, fra andre CBRE-ansatte og fra tredjeparter. Klikk her for å få vite mer.
Bruk og juridiske grunnlag Vi bruker dine personopplysninger til å gjøre nettstedet tilgjengelig for deg, til å kommunisere med deg, til å samhandle med deg i jobbsammenheng og drive markedsføring overfor deg samt for å forbedre oss og for å oppfylle andre kommersielle eller forretningsrelaterte formål. Vi baserer oss primært på CBREs overordnede forretningsinteresser eller på ditt samtykke (hvis loven krever det) til å behandle dine personopplysninger. Klikk her for å få vite mer.
Datadeling CBRE-gruppen er et globalt firma og personopplysningene som vi innhenter eller du oppgir, kan bli delt og behandlet etter behov med andre CBRE-enheter, for eksempel enheter som er bedre egnet til å svare på din forespørsel og gi deg tilgang til nettstedet.  Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter, blant annet med tjenesteleverandører som bistår oss med IT og vertstjenester, markedsføring og overholdelse av lover og forskrifter, samt med offentlige myndigheter.   Klikk her for å få vite mer.
Internasjonale dataoverføringer Vi kan dele dine personopplysninger med andre CBRE-enheter og tjenesteleverandører som holder til utenfor ditt hjemland. Når vi gjør dette, treffer vi hensiktsmessige sikkerhetstiltak for internasjonale dataoverføringer i henhold til gjeldende lov.   Klikk her for å få vite mer.
Datasikkerhet Vi implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene om deg som vi innhenter og behandler, mot tap og uautorisert endring eller utlevering. Klikk her for å få vite mer.
Dataoppbevaring Vi beholder kun personopplysningene vi samler inn om deg så lenge det er nødvendig for formålet informasjonen ble samlet inn for, eller loven krever det. Klikk her for å få vite mer.
Personvernrettigheter Avhengig av de forskriftene i ditt land kan du ha visse rettigheter til å kreve innsyn, retting, sletting, reservasjoner eller andre handlinger vedrørende dine personopplysninger.  Se detaljer nedenfor, blant annet hvordan du utøver eventuelle personvernrettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende lov.  Klikk her for å få vite mer.
Endringer i denne erklæringen Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne erklæringen, gjør vi endringer her, og hvis endringene er betydelige, gir vi beskjed på mer fremtredende vis. Der det er nødvendig, vil vi innhente ditt samtykke. Klikk her for å få vite mer.
Representant for EU/Storbritannia Vi har utnevnt en representant for de ansvarlige CBRE-enhetene utenfor EØS og Storbritannia som behandler dine personopplysninger der de er underlagt EUs personvernforordning og britiske datavernlover. Kontaktopplysningene er oppgitt i denne erklæringen. Klikk her for å få vite mer.
Personvernombud Der loven krever det, har vi utnevnt et personvernombud hvis kontaktopplysninger er oppgitt i denne erklæringen. Klikk her for å få vite mer.
Retningslinjer for forbrukeres personvern i California Ytterligere opplysninger som i henhold til californisk loven skal gis til personer som er bosatt i California, herunder de som vedrører gjeldende personvernrettigheter, er oppgitt i CBREs retningslinjer for forbrukerpersonvern i California.Klikk her for å få vite mer.
Informasjonskapsler Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. I preferansesenteret vårt kan du begrense vår bruk av informasjonskapsler utover nødvendige informasjonskapsler. Klikk her for å få vite mer.
Ta kontakt med CBRE Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse retningslinjene, hvis du har spørsmål eller problemer knyttet til din bruk av nettstedet, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller utelukke dine personopplysninger fra bruk til vår direkte markedsføring. Klikk her for å få vite mer.


Erklæringen i sin helhet

Informasjon om gjeldende ansvarlige enhet

Avhengig av forskriftene i ditt land og de gjeldende lovene som du er underlagt (f.eks. i EU/EØS og Storbritannia), kan du ha rett til informasjon om CBRE-enheten som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger (også kjent som behandlingsansvarlig i noen jurisdiksjoner), som kan variere avhengig av hvordan og av hvilken grunn vi innhenter dine personopplysninger gjennom dette nettstedet eller gjennom din samhandling med CBRE-gruppen i jobbsammenheng.  Informasjon om hvordan du identifiserer din(e) gjeldende ansvarlige CBRE-enhet(er) finnes i Vedlegg 1. Hver ansvarlige CBRE-enhet innhenter dine personopplysninger direkte fra deg, direkte gjennom din bruk av nettstedet eller gjennom visse tredjepartskilder som identifisert i denne erklæringen.Landet hvor den ansvarlige CBRE-enheten befinner seg, f.eks. USA for CBRE, Inc., kan ha personvern på et nivå som ikke tilsvarer nivået på personvernet i hjemlandet ditt. Mer informasjon om internasjonale dataoverføringer av dine personopplysninger finnes nedenfor.

Når denne erklæringen henviser til «CBRE», «vi», «oss» eller «vår», henviser den til den gjeldende ansvarlige CBRE-enheten som er definert iVedlegg 1 nedenfor.

Global personvernerklæring

1. Din godkjenning gjennom bruk

Denne globale personvernerklæringen beskriver hvordan CBRE samler inn, bruker og offentliggjør visse personopplysninger som blir innhentet gjennom dette nettstedet, din samhandling med oss på sosiale medier og annen samhandling med deg i jobbsammennheng. Vær oppmerksom på at i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, betyr bruken av dette nettstedet at du forstår og aksepterer vilkårene i denne globale personvernerklæringen.

2. Personopplysninger vi innhenter og kilder

Avhengig av hvordan du samhandler med CBRE, kan du være registrert som bruker av nettstedet vårt eller som forretningskontakt for CBRE som samhandler med CBRE i jobbsammenheng, f.eks. som leverandør, klient, ansatt hos klient, konsulent eller forretningspartner.


a. Innhenting av opplysninger fra deg

Avhengig av din bruk av nettstedet og din samhandling med CBRE i jobbsammenheng kan vi innhente og behandle følgende typer personopplysninger fra deg.  Se Konsekvenser av å ikke oppgi personopplysninger til oss nedenfor for mer informasjon om konsekvensene av å ikke gi oss dine personopplysninger.

 • kontaktopplysninger: f.eks. navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer

 

 

 • opplysninger om jobbsøker:  f.eks. tidligere stillinger og utdanningsbakgrunn, relevante ferdigheter, faglige sertifiseringer og tilknytninger, godtgjørelseshistorikk (der loven tillater det) og all annen informasjon som forekommer i CV-er, nettbaserte yrkesprofiler og jobbsøknader, meningene til referanser du oppgir, villighet til å flytte samt, der loven tillater det: test- og vurderingsresultater, informasjon om dine eksterne aktiviteter eller familierelasjoner som kan medføre interessekonflikt, informasjon om straffbarehandlinger, domfellelser, pågående etterforskninger og administrative sanksjoner.

 

 • ansettelsesinformasjon:  f.eks. informasjon som er nødvendig for å inngå et ansettelses- eller kontraktsforhold med søkeren og for å overholde lover og regler (f.eks. nasjonalt ID-kort, oppholdstillatelser og visum som dokumenterer arbeidstillatelse), for å behandle lønn og ytelser til ansatte (f.eks. bankkontoinformasjon, skattetrekk og mottakerinformasjon), og funksjonshemming eller andre data (der loven tillater det) som er nødvendig for å gjennomføre tilpasninger på arbeidsplassen.

 

 • informasjon om relasjoner i jobbsammenheng: f.eks. forretningskontaktopplysninger, bransje, stillingsbetegnelse eller rolle, dine primære kontakter i CBRE-gruppen og historikk over din samhandling med CBRE-konsernet, informasjon du gir oss som hjelper oss med å betjene forretningsforholdet, f.eks. hvilke typer investeringer du er interessert i, og informasjon du oppgir om ditt privatliv (unntatt spesielle kategorier data)

 

 • markedsføringsdata:  f.eks. dine interesser og preferanser for våre produkter og tjenester.

 

 • informasjon om sosiale medier basert på din samhandling med CBRE-drevne sosiale medier: f.eks. brukernavn, profil og innhold i dine samhandlinger med, uttalelser om eller meninger om CBRE eller andre i vår bransje samt samlede bruksrapporter

 

 • informasjonskapsel-, enhets- og webanalysedata:  f.eks. IP-adressen (Internet Protocol) til datamaskinen din, geolokasjonsdata, nettleserinnstillinger og lignende data om bruken av nettstedet, mobilenhetens annonseidentifikator samt informasjonskapsler og andre data knyttet til en enhet. For mer informasjon, se vår Erklæring om informasjonskapsler.


b. Datainnhenting gjennom tredjepartskilder
I den grad gjeldende lov tillater det, kan vi innhente og behandle følgende personopplysninger om deg fra tredjepartskilder:

 • kontaktopplysninger:  f.eks. navn, post- eller e-postadresse og telefonnummer. (Tredjeparter som samler inn og deler din kontaktinformasjon med oss kan blant annet være din arbeidsgiver, operatører av eiendomsoppføringer og andre nettsteder som er tilgjengelige fra lenker på nettstedet og andre forretningspartnere. Disse tredjepartene er uavhengig ansvarlige (også kalt uavhengige behandlingsansvarlige i noen jurisdiksjoner) for innsamling og behandling av dine kontaktopplysninger til sine egne, uavhengige formål. Vi henviser deg til deres personvernerklæringer for å forstå deres personvernpraksis og hvordan du utøver eventuelle rettigheter du måtte ha.)

 

 • jobbsøkerdata:  f.eks. tidligere stillinger og utdanningsbakgrunn, relevante ferdigheter, faglige sertifiseringer og tilknytninger, godtgjørelseshistorikk (der loven tillater det) og all annen informasjon inkludert i CV-er, nettbaserte yrkesprofiler og jobbsøknader samt, der loven tillater det: test- og vurderingsresultater, og informasjon om straffbare handlinger, domfellelser, pågående etterforskninger og administrative sanksjoner

 

 • markedsføringsdata: f.eks. din interesse og preferanse for produkter og tjenester som ligner dem som tilbys av CBRE  (Tredjeparter som samler inn og deler dine markedsføringsdata med oss, kan blant annet være selskaper som driver med å innhente og selge markedsføringsdata og andre forretningspartnere som du har oppgitt dine personopplysninger til. Tredjepartene som innhenter og deler dine markedsføringsdata med oss er uavhengig ansvarlige (også kalt uavhengige behandlingsansvarlige i noen jurisdiksjoner) for innsamling og behandling av dine markedsføringsdata til sine egne, uavhengige formål. Vi henviser deg til deres personvernerklæringer for å forstå deres personvernpraksis og hvordan du utøver eventuelle rettigheter du måtte ha.)

 

 • informasjon om sosiale medier basert på dine samhandlinger med tredjeparters sosiale medier (inkludert CBREs kontoer på slike tredjepartsnettsteder), f.eks.: brukernavn, profil og innhold i din samhandling med, dine uttalelser om eller dine meninger om CBRE eller andre i vår bransje, og samlede rapporter om dine samhandlinger med CBREs sosiale mediekontoer

 

 • teknisk informasjon fra annonser vi plasserer på tredjeparts nettsteder: f.eks. din IP-adresse, nettlesertype og -versjon, enhetsidentifikatorer, plassering og innstillinger for tidssone

 

 • kontaktopplysninger vi samler inn fra tredjeparter, f.eks. din arbeidsgiver eller andre referanser i jobbsammenheng: f.eks. navn, post- eller e-postadresse og telefonnummer

 

c. Konsekvenser av å ikke oppgi personlopplysninger til oss
Det er ingen lovfestede eller kontraktfestede forpliktelser som gjør deg pliktig til å oppgi dine personopplysninger til CBRE. Det er frivillig for deg om du vil oppgi dine personopplysninger. Du kan velge å ikke oppgi dine personopplysninger til oss, men i dette tilfellet vil du kanskje ikke kunne bruke våre nettsteder, motta våre tjenester og/eller kunne samhandle med oss. Det kan også være nødvendig å oppgi personopplysningene dine for at vi skal kunne oppfylle en kontrakt med deg og/eller levere deg tjenester. Se erklæringen om informasjonskapsler nedenfor for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du administrerer dine preferanser for informasjonskapsler.

3. Hvordan vi bruker dine opplysninger og juridiske grunnlag

Formålene vi bruker dine personopplysninger til, og de juridiske grunnlagene for slik behandling er som følger:

 • For å administrere og gi deg tilgang til nettstedet

  Vi behandler informasjonskapsels-, enhets- og webanalysedata for å administrere og gi deg tilgang til nettstedet. Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig basert på CBREs eller andre tredjeparters overordnede legitime forretningsinteresse i å gi deg eller din arbeidsgiver tilgang til nettstedet som vi opprettholder, til markedsføringsformål og andre forretningsformål, eller basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).

 • For å kommunisere med deg om jobbsøknaden din og fastslå dine kvalifikasjoner og din egnethet for ledige stillinger

  Vi behandler dine kontaktopplysninger og jobbsøkerdata for å kommunisere med deg under rekrutteringsprosessen og for å fastslå dine kvalifikasjoner og din egnethet for ledige stillinger. Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig før kontraktsinngåelsen (f.eks. for å treffe tiltak på din forespørsel før du inngår et potensielt ansettelsesforhold), basert på andre overordnede legitime forretningsinteresser fra CBREs side og/eller basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).

 • For å gjennomføre og administrere tilsettingsprosessen

  Vi behandler ansettelsesinformasjonen for å utføre og administrere ansettelsesprosessen hvis vi tilbyr og du godtar ansettelse hos oss. Vi bruker disse personopplysningene når det er nødvendig for å inngå et ansettelses- eller kontraktsforhold med deg og overføre disse opplysningene til din personalmappe for arkiveringsformål. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å overholde CBREs juridiske forpliktelser, f.eks. å opprettholde registre, til bruk før kontraktsinngåelsen (f.eks. å treffe tiltak på din forespørsel før du inngår et potensielt ansettelsesforhold), for andre overordnede legitime forretningsinteresser fra CBREs side og/eller basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).

 • For å gjøre forretninger med deg og opprettholde et profesjonelt forhold til deg

  Vi behandler dine kontaktopplysninger og informasjon om dine relasjoner i jobbsammenheng for å gjøre forretninger med og opprettholde et profesjonelt forhold til deg eller din arbeidsgiver. Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig for å treffe tiltak før vi inngår en kontrakt med deg (på din forespørsel), av hensyn til de overordnede legitime forretningsinteressene til CBRE eller andre tredjeparter, f.eks. for å levere slike forespurte tjenester til deg eller din arbeidsgiver, eller basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).

 • For å gi deg relevant markedsføring

  Vi behandler dine kontaktopplysninger, registreringsopplysninger, markedsføringsdata og tredjeparts annonsetekniske data samt informasjonskapels-, enhets- og webanalysedata for å ta kontakt med deg om tjenestene, tilbudene, arrangementene og nyhetsbrevene du har uttrykt interesse for, eller om lignende tilbud eller tjenester (også fra tredjeparter, f.eks. forretningspartnere) samt for å bedre målrette vår annonsering og gi deg relevante tilbud vi tror du vil være interessert i. Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig basert på de overordnede forretningsinteressene til CBRE eller andre tredjeparter (som din arbeidsgiver eller forretningspartnere) for å holde deg og våre klienter informert om våre siste nyheter, produkter og tjenester og for å bedre målrette vår annonsering mot deg, eller basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).


 • For å opprettholde og administrere CBREs merkevareomdømme – sosiale medier

  Vi behandler din sosiale medieinformasjon for å opprettholde CBREs merkevareomdømme gjennom vårt nærvær på sosiale medier drevet av CBRE og tredjeparter, også gjennom samhandling med deg i jobbsammenheng når du samhandler med våre sosiale mediekanaler. Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig basert på CBREs overordnede forretningsinteresser i å opprettholde og administrere vårt merkevareomdømme og basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).


 • For å drive, evaluere og forbedre virksomheten vår

  Vi behandler dine markedsføringsdata, opplysninger om relasjoner i jobbsammenheng og informasjonskapsels-, enhets- og webanalysedata for å drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (herunder for å utvikle nye produkter og tjenester, styre av kommunikasjonen vår, fastslå hvor effektiv annonseringen vår er og optimalisere den, analysere våre produkter, tjenester, nettsteder, mobilapplikasjoner og andre digitale ressurser samt forenkle av funksjonaliteten til våre nettsteder, mobile applikasjoner og andre digitale eiendeler). Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig basert på CBREs overordnede forretningsinteresser for å drive og forbedre vår virksomhet, og basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).


 • For å overholde juridiske forpliktelser og gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav

  For å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, for å etterkomme rettmessige krav fra myndighetene om utlevering av personopplysninger eller for å overholde juridiske forpliktelser på andre måter, bruker vi hvilke som helst av de personopplysningene vi innhenter om deg der det er lovlig å gjøre det. Vi behandler disse personopplysningene når det er nødvendig for å overholde CBREs juridiske forpliktelser eller basert på de overordnede legitime forretningsinteressene til CBRE for å utøve og forsvare juridiske krav eller basert på ditt samtykke (hvis loven krever det).
  Hvis du protesterer mot at vi bruker informasjon til disse andre formålene, kan du sende en e-post til [email protected].

4. Deling av dine personopplysninger

Der hvor vi kan gjøre dette lovlig i henhold til gjeldende lov, kan personopplysningene vi innhenter deles og behandles med følgende kategorier av mottakere, hvorav noen kan befinne seg i et land som ikke sikrer et like adekvat nivå av personvern og beskyttelsesrettigheter som ditt hjemland, etter behov til formålene som er identifisert ovenfor i Hvordan vi bruker dine opplysninger og juridiske grunnlag.  CBRE har iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for intern deling av personopplysninger. Se Internasjonale dataoverføringer nedenfor for mer informasjon.

 • Internt med andre CBRE-enheter

  CBRE-gruppen er et globalt firma, og personopplysningene som CBRE samler inn eller du oppgir, kan deles og behandles med CBRE-enheter etter behov til formålene som er identifisert ovenfor i Hvordan vi bruker dine personopplysninger og juridiske grunnlag.  Vi kan for eksempel dele dine personopplysninger internt med:

 

 • en annen CBRE-enhet som er bedre egnet til å svare på forespørselen din

 

 • en beslutningstaker som er ansatt hos en annen CBRE-enhet

 

 • nettstedsadministratorer som er ansatt av en annen CBRE-enhet (kalt databehandlere i enkelte jurisdiksjoner) som behandler noen av dine personopplysninger for å administrere din tilgang til nettstedet, vedlikeholde det og forbedre funksjonaliteten

 

        De potensielt relevante CBRE-enhetene er identifisert i Vedlegg 1.

 • Med tredjeparter

         De potensielt relevante tredjepartene inkluderer:

 • tjenesteleverandører som bistår oss med IT, cybersikkerhet og vertstjenester, markedsførings-, reklame- og kommunikasjonsbyråer, leverandører av informasjonskapselanalyse, nettannonsører og leverandører av nettstedstesting/analysetjenester

 

 • tredjeparts informasjonskapselsleverandører som kan spore din surfeaktivitet på nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler for å vise deg annonser basert på dine interesser når du surfer på nettet eller bruker sosiale medier, og for analytiske formål Mer informasjon om disse informasjonskapslene, inkludert hvordan du gir eller trekker tilbake samtykke, finner du nedenfor i erklæringen vår om informasjonskapsler.

 

 • konsulenter og rådgivere som bistår oss med juridiske, reguleringsmessige og forretningsmessige aktiviteter, f.eks. juridiske rådgivere, overholdelseskonsulenter og forretningsrevisorer

 

 • forretningspartnere i tilfelle fusjon eller salg, f.eks. hvis CBRE blir slått sammen med en annen organisasjon, eller i tilfelle en overføring av eiendelene eller virksomheten vår

 

 • Lovpålagt utlevering
  Det kan bli nødvendig å oppgi dine personopplysninger til tredjeparter, f.eks. domstoler, parter i rettssaker, offentlige organer og/eller reguleringsmyndigheter når loven krever det, for eksempel som svar på en rettskjennelse eller stevning eller annen juridisk forpliktelse, som svar på juridisk bindende forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder for å etterkomme bestemmelser om nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse, eller i spesielle tilfeller når vi har grunn til å tro at det å oppgi dine personopplysninger er nødvendig for å identifisere, kontakte eller rettsforfølge noen som (bevisst eller ubevisst) kan forårsake skade på eller inngrep i våre rettigheter eller eiendom, eller for å forsvare oss.
  CBRE forplikter seg til ikke å oppgi dine personopplysninger som svar på en rettskjennelse, stevning eller annen juridisk forpliktelse som stammer fra noe annet sted enn ditt hjemland, med mindre det er juridisk pålagt å gjøre det. Spesielt har CBRE, Inc. vurdert det slik at ikke verken CBRE eller dets amerikanske datterselskaper er underlagt US Foreign Intelligence Surveillance Act («FISA») paragraf 702, og at denne paragrafen ikke kan anvendes på personopplysninger som overføres til CBRE USA, siden CBRE USA ikke er leverandør av elektronisk kommunikasjonstjeneste slik dette er definert i 18 U.S.C. § 2510, eller leverandør av ekstern datatjeneste slik dette er definert i 18 U.S.C. § 2711.  Følgelig kan ikke amerikanske etterretningsmyndigheter utstede noen krav om å oppgi data i henhold til FISA til CBRE, Inc. eller dets amerikanske datterselskaper. I tilfelle CBRE på et eller annet tidspunkt likevel mottar krav om å oppgi data i henhold til FISA, vil vi publisere en åpenhetsrapport på cbre.com og våre nettsteder i EØS (se vår Schrems II-erklæring). Alle personopplysninger som CBRE overfører til USA, krypteres under overføring.

5. Internasjonale dataoverføringer

 • Behandling i USA og andre steder
  Avhengig av CBRE-enheten som er den ansvarlige CBRE-enheten (se Vedlegg 1 nedenfor) og mottakerne (se Deling av personopplysninger ovenfor), kan personopplysningene dine bli behandlet og lagret i andre land enn det landet der opplysningene opprinnelig ble innhentet, inkludert land som kan ha mindre strenge datavernlover enn det landet der du opprinnelig oppga informasjonen, eller der opplysningene opprinnelig ble innhentet.

  I tilfelle internasjonale dataoverføringer vil vi beskytte dine personopplysninger i henhold til alle gjeldende datavernlover.

  Hvis du befinner deg i en jurisdiksjon som ikke tilhører USA, kan det være nødvendig med overføring av personopplysninger for å kunne gi deg den informasjonen og/eller for å utføre den tjenesten du har bedt om. I den grad loven tillater det, utgjør din forespørsel om informasjon og/eller tjenester også ditt samtykke til overføring over landegrensene.
 • Dataoverføringer fra EØS og Storbritannia til utenfor EØS

  Med hensyn til internasjonale dataoverføringer initiert av CBRE fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») eller fra Storbritannia til mottakere i alle jurisdiksjoner utenfor EØS,

          

 • befinner noen mottakere seg i land som anses å sikre datavern på et tilstrekkelig nivå i henhold til EU-lovgivning (eller britisk lov, der det er aktuelt). Disse overføringene krever derfor ikke ytterligere sikkerhetstiltak i henhold til EUs datavernlovverk (eller Storbritannias, der det er aktuelt).

 

 • Andre mottakere befinner seg i land som ikke sikrer datavern på et tilstrekkelig nivå i henhold til EUs eller britisk lovgivning, deriblant USA, og der loven krever det, har vi implementert hensiktsmessige sikkerhetstiltak, f.eks. EUs standard kontraktsklausuler, og/eller basert oss på mottakerens bindende bedriftsregler eller en passende innskrenking.  Der det er aktuelt, implementerer vi supplerende tekniske og kontraktsmessige sikkerhetstiltak. Under gjeldende lov kan du ha rett til å be om ytterligere informasjon om slike hensiktsmessige sikkerhetstiltak (se Kontakt oss nedenfor).

 

Som angitt ovenfor (se Lovpålagt utlevering), har CBRE, Inc. vurdert det slik at amerikanske offentlige myndigheter ikke kan utstede noe rettmessig krav om utlevering av personopplysninger etter FISA 702 til CBRE, Inc. eller dets amerikanske datterselskaper. Alle personopplysninger som overføres av CBRE til USA krypteres under overføring. 

 • Privacy Shield-sertifisering

  CBRE USA (som definert nedenfor) er sertifisert etter EU-USA og Sveits-USA Privacy Shield for HR- og ikke-HR-data. I samsvar med avgjørelsen fra EU-domstolen (C-311/18, også kjent som «Schrems II»), den 16. juli 2020, opphørte imidlertid CBRE USA å basere seg på sertifiseringene sine etter EU-USA og Sveits-USA Privacy Shield som juridisk grunnlag for internasjonale dataoverføringer fra EØS eller Sveits til USA. CBRE USA vil fortsette å overholde prinsippene i EU–USA og Sveits–USA Privacy Shield for alle personopplysninger som er blitt overført til USA basert på slike sertifiseringer før 16. juli 2020.

  Siden vi fortsatt er sertifisert etter EU–USA og Sveits–USA Privacy Shield, er vi forpliktet til å gi deg informasjon om Privacy Shield, som du finner i resten av denne erklæringen.

  CBRE overholder Privacy Shield Framework for EU-USA og Sveits-USA som kunngjort av handelsdepartementet i USA når det gjelder personopplysninger som innhentes av CBRE-tilknyttede selskaper eller bedriftskunder som er lokalisert i EØS og/eller Storbritannia og/eller Sveits, og som overføres til CBRE, Inc. og deres heleide USA-baserte tilknyttede selskaper, herunder CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC og Trammell Crow Company LLC i USA («CBRE USA»). Denne erklæringen utfyller personvernerklæringer som kunder og kundekontakter kan ha mottatt. CBRE USA har bekreftet overfor handelsdepartementet at det overholder Privacy Shield-prinsippene for varsling, valgfrihet, ansvar for videre overføring, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensning, innsyn, klageadgang, håndhevelse og ansvar. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-programmet eller se vår sertifisering, kan du gå til https://www.privacyshield.gov/. CBRE er underlagt Federal Trade Commissions etterforskningsmyndighet når det gjelder samsvar med Privacy Shield-krav.


  Utlevering og ansvar for videre overføring:


  CBRE USA kan bli pålagt å utlevere personopplysninger som svar på rettmessige forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder for å oppfylle bestemmelser om nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse, og kan dermed, som beskrevet ovenfor i Tredjeparter som vi deler dine personopplysninger med, overføre personopplysninger videre til tredjeparter. Men som beskrevet ovenfor i Lovpålagt utlevering og i samsvar med CBREs interne retningslinjer for svar til politimyndighetene, er CBRE forpliktet til ikke å utlevere dine personopplysninger under disse omstendighetene med mindre det blir pålagt å gjøre det ved lov. Vær også oppmerksom på at CBRE, Inc. har vurdert og er av den oppfatning at amerikanske nasjonale sikkerhetsmyndigheter ikke kan utstede krav om datautlevering i henhold til FISA til CBRE US. SeLovpålagt utlevering ovenfor for mer informasjon.
  I tilfelle CBRE USA utleverer personopplysninger til tredjeparts agenter/tjenesteleverandører, f.eks. en IT-støtteleverandør, forblir CBRE USA ansvarlig etter Privacy Shield-prinsippene for tredjeparts agenter/tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på CBREs vegne, med mindre CBRE beviser at CBRE ikke er ansvarlig for hendelsen som har gitt opphav til skaden.


  Uavhengig klageadgang for Privacy Shield-klager:


  I samsvar med EU-US og Sveits-USA Privacy Shield-prinsippene forplikter CBRE USA seg til å løse klager om innhentingen eller bruken av dine personopplysninger. Personer i EU, Storbritannia og Sveits som har spørsmål eller klager vedrørende retningslinjene våre for Privacy Shield, bør først kontakte CBRE USA på: [email protected].

  CBRE har videre forpliktet seg til å henvise uløste Privacy Shield-klager til JAMS, en alternativ tvisteløsningsinstans lokalisert i USA. Hvis du ikke mottar bekreftelse på klagen din fra oss innen rimelig tid, eller hvis du ikke er fornøyd med svaret på klagen din, kan du kontakte eller gå til https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield for mer informasjon eller for å sende inn en klage. Tjenestene til JAMS tilbys uten omkostninger for deg. Du har mulighet til, under visse forhold, å påkalle bindende voldgift for klager vedrørende Privacy Shield-samsvar som ikke er løst av JAMS. For ytterligere informasjon om bindende voldgift, gå til: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

 

6. Hvordan vi sikrer dine personopplysninger

Vi implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene om deg som vi innhenter, mot tap og uautorisert endring eller utlevering. Informasjonen du oppgir, krypteres under overføring og under lagring. Vi bruker rollebaserte tilgangskontroller for å begrense tilgangen til dine personopplysninger på et strengt need-to-know-grunnlag i samsvar med formålene vi har innhentet slik informasjon til. Vi bruker systemer for å oppdage skadelig programvare og inntrengning for å beskytte nettverket vårt mot uautorisert tilgang, og vi har lagt en plan for hendelsesrespons for at vi raskt skal kunne reagere på enhver mistenkt lekkasje eller brudd på personopplysninger.

Når vi deler dine personopplysninger med våre tjenesteleverandører, har vi vurdert at deres tekniske og organisatoriske tiltak gir et passende sikkerhetsnivå.

7. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger:

Vi beholder kun personopplysningene vi samler inn om deg, så lenge det er nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn for, og i den grad det er tillatt av gjeldende lover. Vi tar forholdsregler for å sikre at når vi ikke lenger trenger å bruke dine personopplysninger, kommer vi til å fjerne dem fra våre systemer og arkiver og/eller treffe tiltak for å anonymisere dem slik at du ikke lenger kan identifiseres ut fra dem (med mindre vi må beholde informasjonen din for å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser som vi er underlagt).
8. Dine personvernrettigheter

 

   a. Markedsføringshenvendelser – rett til å melde seg av og reservere seg


   Når du registrerer deg på dette nettstedet, kan vi be deg om å velge om du ønsker å motta e-post og elektroniske meldinger fra CBRE-gruppen, for eksempel tilbud, nyheter, rapporter og andre reklamehenvendelser. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt eller melde deg av å motta slike henvendelser ved å kontakte CBRE-gruppen som beskrevet nedenfor eller ved å følge bortvelgings- eller avmeldingsinstruksjonene som finnes i teksten til alle elektroniske markedsføringshenvendelser fra oss.
   Der vi behandler personopplysningene dine til markedsføringsformål av hensyn til våre legitime interesser, har du rett til å reservere deg mot slik behandling til enhver tid. Vær oppmerksom på at når du reserverer deg mot denne typen behandling, kan det påvirke vår evne til å utføre oppgavene som er oppført i denne erklæringen.

   b. Kontaktopplysninger – markedsføringshenvendelser

   Uavhengig av CBRE-enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og markedsføringshenvendelsen, kan du ta kontakt med oss sentralt som angitt nedenfor, så vi vil sørge for at den ansvarlige CBRE-enheten mottar din forespørsel relatert til markedsføringshenvendelsen og implementerer den umiddelbart:
   (i) ved å sende en e-post til [email protected], der du legger ved en kopi av e-posten du har mottatt, og skriver «Remove» i emnefeltet i e-posten din

    • Hvis du befinner deg i Europa, Midtøsten eller Afrika, kan du også sende en e-post til [email protected], der du legger ved en kopi av e-posten du har mottatt, og skriver «Remove» i emnefeltet til e-posten din.


    • Hvis du befinner deg i Asia eller Stillehavsregionen, kan du også sende en e-post til [email protected], der du legger ved en kopi av e-posten du har mottatt, og skriver «Remove» i emnefeltet til e-posten din.

   (ii) over telefon, på +1 877 227 3330 eller over telefaks, på +1 212 618 7085

   (iii) via brevpost, til CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy
   Ditt valg om ikke å motta nyhetsbrev eller reklame- og markedsføringskorrespondanse vil kanskje ikke påvirke annen behandlingsvirksomhet som fortsatt vil være tillatt i henhold til gjeldende lov, slik som å sende deg henvendelser om transaksjoner.


   c. Be om innsyn i dine personopplysninger og andre rettigheter

   Avhengig av de forskriftene i ditt land og de gjeldende lovene som du er underlagt, kan du ha alle eller noen av rettighetene som følger nedenfor, og du kan sende forespørsel(er) om å utøve slike rettigheter gjennom vår portal portal for registrertes rettigheter eller ved å kontakte oss på [email protected].  Uavhengig av CBRE-enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, kan du bruke slike sentraliserte kontaktopplysninger, så vil CBRE vil sikre at den ansvarlige CBRE-enheten mottar din forespørsel og tar hånd om den umiddelbart i henhold til gjeldende lov. CBRE kommer til å svare i fullt omfang på forespørselen din selv om du ikke identifiserer den bestemte CBRE-enheten som du retter forespørselen til. 


   • Rett til innsyn: Du kan ha rett til å innhente CBREs bekreftelse på om dine personopplysninger blir behandlet, og, der det er tilfelle, å be om innsyn i dine personopplysninger. Du kan ha rett til å få en kopi av dine personopplysninger dine som behandles. CBRE kan kreve et rimelig gebyr basert på administrative kostnader for ytterligere kopier du måtte be om. 


   • Rett til retting: Du kan ha rett til å få CBRE til å rette uriktige personopplysninger om deg.


   • Rett til sletting (rett til å bli glemt): Du kan ha rett til å be oss om å slette dine personopplysninger, og dette må CBRE i så fall etterkomme.


   • Rett til begrensning av behandlingen: Du kan ha rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine.  


   • Rett til dataportabilitet: Du kan ha rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt til CBRE i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse personopplysningene til en annen enhet uten hindring.

   • Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst med fremtidig virkning. En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten til behandlingen før samtykket ble trukket tilbake. Denne retten til å trekke tilbake samtykket gjelder spesielt for eventuelt samtykke som er gitt til markedsførings- og profileringsformål.


   • Rett til å reservere deg: Under visse omstendigheter kan du ha rett til når som helst å reservere deg, av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, mot at CBRE behandler dine personopplysninger, og CBRE kan være pålagt å slutte å behandle dine personopplysninger med mindre CBRE legger frem overbevisende legitime grunner til behandlingen som overstyrerr dine interesser, rettigheter og friheter eller til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.  Det er mulig at du ikke har rett til å reservere deg, særlig hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å treffe tiltak før inngåelsen av en kontrakt eller for å oppfylle en kontrakt som allerede er inngått.

   • Rett til informasjon om muligheten til å nekte samtykke og informasjon om konsekvensene av å gjøre dette.

   • Rett til informasjon om tredjeparter som vi har delt dine data med.


   • Rett til å sende inn en klage til den kompetente datavernmyndigheten i hjemlandet ditt eller i landet der den ansvarlige CBRE-enheten befinner seg, spesielt med hensyn til resultatet av automatisert beslutningstaking.  En liste over EUs datavernmyndigheter er tilgjengelig fra Det europeiske personvernrådet.  I Brasil er den kompetente datavernmyndigheten Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

   d. Brasil

   I tillegg til andre rettigheter i henhold til gjeldende lov kan du med hensyn til personopplysninger som samles inn og behandles i Brasil, ha rett til å be om fornyet prøving av beslutninger som er tatt utelukkende basert på automatisert behandling av personopplysninger og som påvirker dine interesser, inkludert beslutninger med sikte på å definere person-, fag-, forbruks- og kredittprofiler eller personlighetstrekk.

   e. Kina

   I tillegg til andre rettigheter i henhold til gjeldende lov kan du med hensyn til personopplysninger som samles inn og behandles i Kina, ha rett til å avregistrere deg som bruker av en applikasjon og si opp nettkontoer.

9. Endringer i denne erklæringen

Vi er en global virksomhet i hurtig utvikling. Vi vil fortsette å vurdere denne erklæringen opp mot nye teknologier, tjenester, forretningspraksiser samt kundenes behov, og gjøre endringer i denne erklæringen fra tid til annen etter behov. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne erklæringen, gjør vi endringer her, og hvis endringene er betydelige, gir vi beskjed på mer fremtredende vis ( for visse tjenester vil det omfatte e-postvarsling om endringer i retningslinjene). Der det er nødvendig, vil vi innhente ditt samtykke.

10. Representant i EU og Storbritannia under GDPR

Vi har utnevnt en representant for de ansvarlige CBRE-enhetene utenfor EØS og Storbritannia som behandler dine personopplysninger der de er underlagt EUs personvernforordning og britiske datavernlover. Kontaktinformasjonen til representantene er som følger:


Representant i EU (Art. 27 i personvernforordningen GDPR)

CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 München, Tyskland
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte [email protected]

Representant i Storbritannia (Art. 27 i den britiske personvernloven UK GDPR)

CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; London; W1G 0NB
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med [email protected].

11. Datavernansvarlig

I samsvar med lokal lovgivning har vi utnevnt personvernombude for våre datterselskaper i Tyskland, Frankrike, EU (utenfor Tyskland og Frankrike), Storbritannia og Brasil. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om våre retningslinjer eller vår praksis for personlopplysninger, kan du kontakte det aktuelle personvernombudet ved å bruke følgende kontaktdetaljer:

GDPR og UK GDPR

Tyskland:  CBRE GmbH, CBRE PRUSS VALTEQ GmbH og CBRE Capital Advisors GmbH

[email protected]

Tyskland:  CBRE Global Investors Germany GmbH

[email protected]

Tyskland:  CBRE GWS Industrial Services GmbH og CBRE GWS IFM Industrie GmbH

[email protected]

Frankrike

[email protected]

Storbritannia

[email protected]

EU (annet enn Frankrike og Tyskland)

[email protected]

Brasil LGPD

Brasil

[email protected]


C. Retningslinjer for forbrukeres personvern i California

Hvis du er bosatt i delstaten California («Forbruker»), supplerer CBREs retningslinjer for forbrukeres personvern i California («California-retningslinjene») informasjonen i denne erklæringen og inkluderer informasjon om dine personvernrettigheter og hvordan du utøver dem.  California-retningslinjene gjelder kun for personopplysninger vi har innhentet fra personer som var bosatt i staten California i de tolv (12) foregående månedene før datoen da California-policyen sist ble oppdatert

D. Erklæring om informasjonskapsler – Automatisk datainnsamling

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet vårt, og preferansesenteret vårt for informasjonskapsler lar deg begrense bruken av andre informasjonskapsler enn nødvendige informasjonskapsler.

Hva er en informasjonskapsel

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som et nettsted lagrer på din personlige datamaskin, telefon eller annen enhet, med informasjon om navigasjonen din på nettstedet. Informasjonskapsler tjener ulike formål, blant annet å hjelpe deg å navigere effektivt i sidene, huske dine preferanser, analysere bruken av nettstedet vårt, generelt forbedre brukeropplevelsen og sikre at annonsene du ser på nettet blir mer relevante for deg og dine interesser. En informasjonskapsel inneholder navnet på serveren den kom fra, utløpstiden for informasjonskapselen, og en verdi – vanligvis et tilfeldig generert unikt nummer – sant andre data om din bruken av nettstedet. Avhengig av gjeldende personvernlov kan slik informasjon og data gjelde for personopplysninger.

Informasjonskapsler som vi bruker

Hvordan vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker øktbaserte informasjonskapsler, som er midlertidige informasjonskapsler som slettes fra enhetens minne når du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen, og langvarige informasjonskapsler, som lagres på enheten din til de utløper, med mindre du sletter dem før det tidspunktet. Vi deler informasjonskapsler på nettstedet vårt i tre kategorier.

 • Nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å få de grunnleggende funksjonene til dette nettstedet til å fungere, blant annet ved å identifisere deg som en gyldig bruker, sikre at ingen andre kan logge på samtidig med kontoen din fra en annen datamaskin, og hjelpe oss med å gi deg bedre betjening basert på dine registreringsinnstillinger. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å huske og ta hensyn til dine preferanser for informasjonskapsler via vårt preferansesenter for informasjonskapsler.

 

 • Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar oss analysere din bruk av nettstedet for å evaluere og forbedre vår ytelse. De kan også brukes til å gi en bedre kundeopplevelse på dette nettstedet. For eksempel kan de gi oss informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes, og slik kan de hjelpe oss med å legge til rette for kampanjer eller undersøkelser vi tilbyr.

 

 • Annonseinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene kan brukes til å dele data med annonsører slik at annonsene du ser blir mer relevante for deg, la deg dele visse sider med sosiale nettverk, eller la deg legge ut kommentarer på nettstedet vårt.

Typen informasjonskapsler vi bruker

Detaljer om informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt, finnes i preferansesenteret for informasjonskapsler som er tilgjengelig via koblingen «Innstillinger for informasjonskapsler» på knappen på nettstedet vårt. Klikk på «Detaljerte innstillinger» i delene om funksjonelle informasjonskapsler og reklameinformasjonskapsler.

Krav til samtykke

Avhengig av gjeldende datavernlov, kan vi kun plassere og bruke funksjonelle informasjonskapsler og annonseinformasjonskapsler hvis du har gitt samtykke via vårt informasjonskapselbanner. Preferansesenter for informasjonskapsler på nettstedet vårt lar deg gjøre ytterligere valg og/eller trekke tilbake samtykke til vår bruk av informasjonskapsler (med unntak av nødvendige informasjonskapsler).


Ytelsessporing via lignende sporingsteknologier

Vi bruker noen ganger ytelsessporingsteknologier, for eksempel sporingsbilder, piksler og tagger, i våre markedsførings-e-poster eller i annonser som vises på nettstedet vårt eller tredjeparters nettsteder. Disse ytelsessporingsteknologiene kan være levert av oss eller av tredjeparter, og de hjelper oss med å spore om en e-postmottaker har fullført et gjøremål, for eksempel å registrere seg for en gratis prøveperiode, eller om en bruker har klikket på annonsen. Ytterligere opplysninger om ytelsessporingsteknologiene som brukes i våre markedsførings-e-poster og på nettstedet vårt eller tredjeparts nettsteder er tilgjengelige via koblingen «Preferanser for informasjonskapsler» på knappen på nettstedet vårt.   Klikk på «Detaljerte innstillinger» i delene om funksjonelle informasjonskapsler og annonseinformasjonskapsler.

Administrere dine preferanser for informasjonskapsler

Preferansesenter for informasjonskapsler
Preferansesenter for informasjonskapsler på nettstedet vårt lar deg gjøre valg angående vår bruk av informasjonskapsler (med unntak av nødvendige informasjonskapsler). Hvis du bruker preferansesenteret vårt for informasjonskapsler på en mobil enhet, behandler vi annonseidentifikatoren til enheten din for å ta hensyn til dine valg via vårt preferansesenter for informasjonskapsler. Hvis du gjør valg i vårt preferansesenter for informasjonskapslere som gjelder enkelte informasjonskapsler (f.eks. hvis du avviser en bestemt informasjonskapsel), blir vedvarende informasjonskapsler bli plassert av annonsenettverkene som er oppført i vårt senter for informasjonskapselpreferanser for å ta hensyn til dine preferanser.
Hvis du sletter informasjonskapslene i nettleserinnstillingene dine, vil alle informasjonskapsler bli fjernet, inkludert bortvelgingsinformasjonskapslene som er plassert for å ta hensyn til valgene du har gjort i vårt preferansesenter for informasjonskapsler. Du må gå inn på preferansesenteret for informasjonskapsler på nytt for å tilbakestille preferansene dine. Hvis du befinner deg i EØS eller Brasil, vil du også bli forelagt informasjonskapselbanneret på nettstedet for å gi nytt samtykke til informasjonskapsler der det er nødvendig.

Ikke spor

Vi forholder oss for øyeblikket ikke til «Ikke spor»-signaler fra nettleseren din. Vår bruk av sporingsteknologi kan i stedet kontrolleres gjennom preferansesenteret vårt for informasjonskapsler.

Deaktivere og forhindre videre bruk av informasjonskapsler

Du kan når som helst begrense, blokkere eller slette informasjonskapsler fra dette nettstedet ved å endre konfigurasjonen til nettleseren din. Du kan finne ut hvordan og finne mer informasjon om informasjonskapsler på: https://www.allaboutcookies.org/. Forskjellige nettlesere har forskjellige innstillinger og konfigurasjoner, men innstillingene for informasjonskapsler kan vanligvis justeres i menyen «Innstillinger» eller «Verktøy». Nettleserens «Hjelp»-meny kan gi tilleggsinformasjon. Vær imidlertid oppmerksom på at sletting eller blokkering av nødvendige informasjonskapsler vil føre til at nettstedet ikke fungerer som det skal.

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne erklæringen, hvis du har et spørsmål eller et problem knyttet til din bruk av nettstedet, eller hvis du ønsker å utelukke dine personopplysninger fra bruk til vår direkte markedsførings. Vår standard forretningspraksis er å ta vare på alle henvendelser fra våre besøkende for å hjelpe oss å betjene hver enkelt av dere bedre.
Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til [email protected] eller ved å sende et brev til 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.
Vi kan komme til å ta kontakt med deg via e-post i forbindelse med eventuelle spørsmål og bekymringer du tar opp. Hvis du foretrekker at vi kontakter deg på en alternativ måte, gi oss beskjed, så vil vi imøtekomme forespørselen din hvis det er mulig og hensiktsmessig.

Besøkende i Europa, Midtøsten eller Afrika

Hvis du befinner deg i Europa, Midtøsten eller Afrika, kan du også sende en e-post til [email protected] eller sende et brev til St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Storbritannia, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

Besøkende i Asia eller Stillehavsregionen
Hvis du befinner deg i Asia eller Stillehavsregionen, kan du også sende en e-post til [email protected] eller skrive et brev til 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.

Vedlegg 1

Hvis det er uklart for deg hvilken CBRE-enhet som er den ansvarlige CBRE-enheten for behandlingen av dine personopplysninger, ta kontakt med [email protected] så hjelper vi deg med å identifisere den ansvarlige CBRE-enheten.

Behandlingsvirksomhet

Ansvarlig CBRE-enhet

A.

Behandling av personopplysninger som er innhentet via nettstedet www.CBRE.com, inkludert kontoinformasjon ved registrering på www.CBRE.com

CBRE, Inc.
2100 McKinney Avenue,
Suite 1250
Dallas, TX 75201
Tlf. +1 214 979 6100

B.

Behandling av personopplysninger innhentet via lokale CBRE-nettsteder, inkludert registreringsopplysninger (med unntak av visse former for behandlingsvirksomhet beskrevet i C. nedenfor)

CBRE-enheten eller enhetene som befinner seg i hvert land som driver det lokale CBRE-nettstedet (som identifisert i lenken nedenfor) er generelt ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger, med mindre annet er angitt i lokale erklæringer på de respektive lokale CBRE-nettstedene.
I den grad flere CBRE-enheter som fungerer som felles behandlingsansvarlige, er de ansvarlige enhetene for behandlingen av dine personopplysninger (som identifisert i lenken nedenfor), kan du utøve dine rettigheter under gjeldende personvernlovgivning overfor alle disse CBRE-enhetene, og du kan be om en kopi som inneholder hovedtrekkene i den felles behandlingsordningen ved å ta kontakt med [email protected]. Se gjennom informasjonen i denne koblingen.

C.

Behandling av personopplysninger som er innhentet via samhandling med deg i jobbsammenheng, annet enn via nettstedet.

CBRE-enheten som du har jobbrelatert samhandling med eller som samler inn dine personopplysninger gjennom tredjepartsressurser (f.eks. konkurrenters sosiale medier) er den ansvarlige CBRE-enheten for behandlingen av dine personopplysninger, med mindre annet er angitt i lokale erklæringer på de respektive lokale CBRE-nettstedene.  Se gjennom informasjonen i denne koblingen.

D.

Behandling av personopplysninger som er innhentet via sosiale medier drevet av CBRE.

For sosiale medier som drives av CBRE, er den behandlingsansvarlige CBRE-enheten som er identifisert på sosiale medier som operatør av det sosiale mediet og/eller som kontaktperson.