Strategisk rådgivning - Real Estate Consulting

Strategisk rådgivning innen eiendomsporteføljer av næringseiendom

CBRE bistår leietakere og brukere av næringseiendom med å skape de arbeidsplassene og porteføljene som best bidrar selskapenes strategiske planer.

 

Vi hjelper våre kunder til bedre resultater ved å forbedre måten de planlegger, forvalter og utvikler deres porteføljer og arbeidsplasser med selskapenes strategi. Slik kan bedrifter optimalisere sin eiendomseksponering og kunne fokusere sine ressurser på kjernevirksomheten.

CBREs Client Strategy & Consulting består av konsulenter og eksperter fra ledende organisasjoner. Teamets medlemmer har bakgrunner som kombinerer erfaring fra markedsledende management consulting selskaper med praktisk erfaring fra tunge eiendomsfunksjoner hos store leietakere. 

 


Teamet støtter brukere av næringseiendom ved å analysere og gi anbefalinger innenfor de følgende områder:

Complex and Emerging Markets

Ved hjelp av vår globale CBRE platform tilbyr vi integrerte eiendomstjenester i alle vekstmarkeder i verden og bistår våre kunder med å navigere de risiki og kompleksiteter det innebærer å være tilstede i disse markedene.

Transaksjonsstøtte

Vi bistår våre kunder ved nasjonale og internasjonale eiendomstransaksjoner gjennom effektiv bruk av CBREs unike markedsinnsikt og leveranseevne.

Strategisk rådgivning

Vi tilbyr våre kunder strategisk rådgivning for å sikre samsvar mellom deres overordnede strategi og deres eiendomsstrategi for å sikre maksimum verdi av deres eiendomsportefølje.

Arbeidsplassdesign / Workplace Strategy

Vi sikrer at fysisk utforming av næringseiendom støtter opp under forretningsstrategi, virksomhetskultur, teknologi og arbeidsmønster. Dette bidrar til bedre ytelse, reduserte kostnader og et bedre arbeidsmiljø

Eiendomsstrategi

Vi tilbyr rådgivnings- og transaksjonstjenester til privat og offentlig sektor for alle typer eiendom. Våre rådgivere bistår våre kunder med råd om hvordan de kan bruke verdien av sine eiendommer for å nå sine strategiske mål - ofte gjennom salgsprosesser. Vi forstår hvordan forretningsstrategi, skattemessige og regnskapsmessige forhold og eiendom henger sammen og er i stand til å sette disse disiplinene i en sammenheng for våre kunder.

Prosjektledelse

Vi leverer prosjektledelse, programledelse, støtte i forbindelse med flytteprosesser og endringsledelse til brukere av næringseiendom for å sikre at eiendomsstrategien og operasjonell facility management koordineres på best mulig måte.

Porteføljeforvaltning

Vi tilbyr tjenester for eiendomsadministrasjon og -forvaltning. Porteføljeforvaltning innebærer at vi registrerer eiendoms- og kontraktsdata, overvåker samt følger opp alle kontrakter, sørger for inn- og utbetaling av leie, og utfører kostnadskontroller for å sikre bedre ytelse, lavere risiko og økt verdi.


Ønsker du mer informasjon fra oss, fyll ut skjema under:

Navn *
Navn
Hva kan vi hjelpe deg med?
Ønsker du mer informasjon fra oss?

Ta kontakt for ytterligere informasjon:

Einar Schiefloe
Mobil: 90 03 72 95
E-post: einar.schiefloe@cbre.com