Transformer forretningsresultater

Adaptiv gjenbruk

Realiser eiendommenes fulle potensial ved hjelp av eksperter som samarbeider raskt og smidig for å utforske alle tiltenkte bruksområder.

adaptive-resuse-hero-new-972x1296

Om

Det akselererte skiftet til e-handel, økt fleksibilitet i arbeidsmiljøer og endrede forbrukervaner har fått mange investorer til å måtte se på sine eiendommer med nye øyne.

Med erfaring med alle typer eiendom, kan vi bistå med alt  fra fornyelse og oppussing til å kartlegge fullstendig nye bruksområder som både vil optimere driften og øke verdien.

Datadrevet ekspertise for sterke resultater

Enten målet er å selge bygningen, leie den ut på nytt, refinansiere, reposisjonere, sanere den eller markedsføre den på nytt, kan CBRE hjelpe til med å vurdere den beste bruken og deretter bygge den, forvalte den, drive den eller selge den.

 1. Vår datadrevne tilnærming

  CBREs proprietære prosess vurderer alle formater, produkttyper og scenarioer. Ekspertene våre graver dypt for å levere en detaljert forundersøkelse som avdekker muligheter til å gi eiendommen et konkurransefortrinn.
 2. Eksperter på alle produkttyper

  CBRE har inngående kunnskap om alle produkttyper og aktivaklasser, inkludert butikker, hoteller, datasentre, offentlige institusjoner, flerfamiliehus, seniorboliger, studentboliger, utdanning, forsyningskjede, industri, medisin og helsevesen.
 3. En velprøvd metode for solide resultater

  CBREs data, innsikt og ekspertise lar oss se flere muligheter for eiendommen deres og reagere raskt for å gi råd og om og gjennomføre verdiøkende strategier.

Eiendomstyper

 • Med integrerte løsninger, unik innsikt og land erfaring bistår vi  forhandlere, restauratører, investorer, eiere og utviklere.

 • Vi representerer den største industri- og logistikkplattformen globalt, og tilbyr integrerte tjenester for leietakere og investorer.

 • Dra nytte av verdens mest omfattende plattform knyttet til eiendomstjenester i kontorsegmentet slik at du kan finne de beste løsningene for din...

 • Vi tilbyr bred rådgivning mot hotellnæringen med støttet av både våre lokale og internasjonale eksperter.

Kontakt

Relevant innsikt og analyse

 • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

 • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

 • Skap en mer bærekraftig fremtid. Vi deler innsikt som påvirker beslutningstakere og eiendomsbransjen som helhet.