Prosjektering og bygging

Kostnadsrådgivning

cost-advisory-hero-972x1296

Om

Våre globale kostnadsdatabaser er blant de største innenfor eiendomsbransjen. Det gir oss omfattende innsikt og kunnskap om kostnadsdrivere. Vi kan således forutse og bidra til å redusere risikoen som følger med raske endringer i økonomier, forsyningskjeder og produksjon, og derav redusere innvirkningen dette har på prosjektbudsjettet. 
Vi kan tilføre verdi i alle stadier av et prosjekt, blant annet ved å 

  • sørge for kostnadssikkerhet og god styring både på prosjekt- og porteføljenivå
  • gi innsikt fra vår globale kostnadsdatabase som grunnlag for benchmark og kostnadsbesparelser
  • forbedre kundens beslutningsgrunnlag ved bruk av grundig dataanalyse
  • redusere risiko ved å innføre forsvarlig finansielt tilsyn

Tjenester

Kapitalplanlegging

Vi samordner den planlagte prosjektpipelinen med strategiske mål for å prioritere utgifter i prosjekter, og stimulerer til effektivitet gjennom bedre ressursplanlegging og kostnadsprognoser. En riktig implementert og godt vedlikeholdt kapitalplan beskytter eiendelene deres mot risiko – og optimerer effekten av det dere bruker hvert år. 

Kostnadsrådgivning

Få pålitelig og transparent kostnadsplanlegging og kostnadskontroll takket være risikoreduksjon, verdiutvikling, kostnadsbesparende tiltak, optimale innkjøp og risikobaserte anskaffelsesstrategier. Våre rådgivere tilfører skjerpet styring og kostnadskontroll i kundenes beslutningstaking, med særlig vekt på å redusere de totale eierkostnadene og kapitalutgiftene på prosjekt- og porteføljenivå.

Innredningsrådgivning

Med fokus på hvordan du kjøper, ikke hva du skal kjøpe, fremforhandler våre fagfolk innen innredningsrådgivning rabatter på møbler og sørger for åpenhet i anskaffelsesprosessen. Vi utnytter vår omfattende database med historiske rabatter og lokale leverandørrelasjoner, og leverer best mulig verdi til kundene våre.

Our Leadership Team

Related Insights

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.

  • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid. Vi deler innsikt som påvirker beslutningstakere og eiendomsbransjen som helhet.