Lokaler til leie

Er du på leting etter noe å leie eller eie for din bedrift? Her er et utvalg av spennende muligheter. Om du skulle ønske ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med oss – helt uten forpliktelser.


BLI EN DEL AV LILLEENG ØSTFOLD HELSEPARK | MOSS

Varnaveien 32

Moss

Arealer

Helse, kontor, butikk, produksjon, lager.
50 - 15000 m²

Eiendomsinformasjon

Gnr:
Bnr:

Beskrivelse

Lilleeng Østfold Helspark med sin beliggenhet og størrelse tilbyr en størrelse som egner seg, i kombinasjon med de andre elementene, til å skape et brukervennlig og annerledes helsesenter. Helsesektoren er blant noen få tjenesteytende tilbydere som i begrenset grad har samlet seg i brukersentrerte lokaler.

Det kan tilrettelegges for en frivillig benyttelse av administrative fellestjenester for å bidra til økt tjenesteeffektivitet og brukertilfredshet. Det blir mer å hente når det gjelder å skape en bedre pasient-/bruker-/kundeflyt gjennom gode samlokaliserings- og samarbeidsløsninger. Brukerne og samfunnet generelt vil i stigende grad etterspørre slike løsninger som nå etableres i Moss.

LEIETAKERNES UTBYTTE

Faglig: Det er en løpende tilflyt av ny medisinsk kunnskap og erfaringsinnsikt på mange spesialområder
innen behandlende og forebyggende tjenester. Gjennom tverrfaglig kontakt og samarbeid mener vi at egenutviklingen
og tjenestekvaliteten vil tjene på å være lokalisert sammen i et slikt ledende senter og faglig miljø.

Administrativt: For mange vil det være mer effektivt og en arbeidsmessig lettelse å kunne samarbeide om en rekke
administrative oppgaver gjennom en frivillig fellestjeneste i senteret fremfor å besørge dette selv.
Dette kan være alt fra IT, resepsjon, strøm og renhold til sekretær-tjenester og vakthold.

Øke salget av sine tjenester: For aktører som har ledig kapasitet eller ønske om ekspansjon vil Helseparkens aktiviteter
både innad og utad bidra til vekst. Vi ser for oss samarbeidsprosjekter mellom komplementære tilbydere innen
markedsaktiviteter og informasjonsarbeid.

Arbeidsmiljø: Vi tror det vil virke stimulerende på de ulike virksomhetenes medarbeidere å arbeide i Helseparken.
Både de tverrfaglige kollegiale kontakter og det fysiske trivselsmiljø vil understøtte dette og sikre at leietakerne
tiltrekker seg den høyeste kompetanse innen medisin, sykepleie og annet personale.

Fremtidsrettet: Et økende antall personer vil befinne seg i aldersgrupper som blir mer etterspørselsbevisste og behandlingstrengende.
Dette vil fremtvinge en stadig mer behovsdrevet innovasjon. Vi ønsker at Helseparken skal være blant de miljøer som
bestreber seg på å være lengst mulig fremme blant tjenestetilbydere.

BRUKERNES OPPLEVELSER

Tilgjengeligheten: ”Alt på ett sted”, rasjonell tidsbruk, vite hvor en kan finne ulike tjenester, økt oversiktlighet på alternativer, god parkering og sentralt med hensyn til andre ærend.

Et helsetorg med stor valg frihet: skal oppleves gjennom omfanget av tjenesteytere, en lavere terskel for å ta kontakt eller prøve noe nytt sammen med synliggjøring av tilbud man ikke kjente til.

Helhetsopplevelsen – med preg av liv og vitalitet: Helseparken vil være et dynamisk sted med puls og gjennomfart, periodevise aktiviteter og arenaer for demonstrasjon av nye hjelpemidler. I tillegg til rene helsetjenester skal parken by på muligheter for avslapning og rekrasjon gjennom eget spasenter, kafè, et lite industri museum og mye mye mer.

God generell og medisinsk helse info: De ulike helsevirksomhetene vil selv bidra med god bruker informasjon og veiledning.
I tillegg vil vi vurdere:
- åpne informasjonsmøter
- nettsider
- popularisert helseveiledning i fellesarealene
- brukerinfo/nyheter tilsendt personlige mailadresser (skape et stort felles marked)
- produktdemonstrasjoner i fellesarealene
- en årlig mini ”helsemesse” osv.

Moderne: For mange vil Helseparken representere et friskt pust innenfor en sektor som ofte blir oppfattet litt steril og tradisjonell. I tillegg vil brukerene erfare at vi skal være tidlig ute med å informere om nyheter innenfor behandling og helseprodukter.

Helsepark konseptet

Et ønsket spekter av tjenester:

- Operasjonsklinikk
- Spesialistbehandling/poliklinikker
- Allmenn medisinsk veiledning/konsultasjon
- Tannhelse
- Fysikalsk klinikk
- Pleie og omsorg
- Rehabilitering
- Forebyggende ytelser, Ernæring og Livsstil
- Psykologi og psykiatri
- Komplementære (alternative) helsetjenester
- Fysisk treningstilbud
- Bedrifts helsetjeneste
- Kroppspleie, velvære- og nytelsestjenester
- Kiosk, Apotek, Helsekost, Blomst og produktsalg
- Kafé og bydelsmiljø
- Barnehage

Standard

Idag så er dette hovedkontoret i TrioVing, som flytter ut i oktober 2014. Eiendommen utgjør 15.000m² med industri og kontor. Eiendommen vil bli totalrehabilitert og tilpasset enhver bruker.

Innhold

Komplett: Samle et mest mulig komplett tilbud av offentlig, privat og ideelt helse-, pleie og omsorgstilbud i tillegg alternativ behandling, velværeytelser og salg av helseprodukter.

Under ett tak: Lokalisert i 15.000 kvm (eller mer) på Trio ving tomten i Moss.

Moderne: Positivt og beroligende innvendig miljø av høy klasse.

Effektivt: Felles foajé, mottak, gangarealer, servicetilbud, og andre felles fasiliteter som
skaper en kostnadseffektiv drift.

Arena: En felles arena for ledende aktører innen hver faggruppe hvor pasientsamarbeid
og felles markedskommunikasjon supplerer fagvirksomheten og danner grunnlaget
for fremtidsrettet behandling og høy brukeropplevelse.

Verdiøkning: Et nyskapende helhetstilbud som vil være verdiøkende for alle som deltar i tiltaket.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Høyden i Moss

• Unik infrastruktur (flyplass, ferge, tog, havn og E6)
• 2 min til E6
• 7 min til fergen
• 10 min til flyplassen
• 20 min til det nye sykehuset i Østfold
• 30 min til Vestfold
• 40 min til Oslo
• God tilgang på kvalifisert arbeidskraft
• Pendleravstand for svensk arbeidskraft
• Meget gode bokvaliteter og levekår, med fjorden og
  havet, Jeløya, Vansjø og ingen mosselukt!
• Innenfor en radius på 60km lever og arbeider mer enn
  1,8 millioner mennesker

Adkomst

Eiendommen ligger meget sentralt i forhold til innfartsalternativene (se over) til Moss.

Det er p.t. 3 innfartsveier til eiendommen, men vil bli ytterligere en til:
- en via Ryggeveien og til hovedporten
- en via ny rundkjøring i Varnaveien ved Rygge Storsenter
- en via Varnaveien bak Sydsiden Handelspark (Bak G-Max)

Byggets hjemmeside.

Kontaktpersoner

Casper Mathiesen
Telefon: 936 61 717
Mobil: 936 61 717
casper.mathiesen@cbre.com

Finn Grønseth
Daglig leder Lilleng AS
Mobil: 917 24 514
finn@enata.no

 
1977_Affiliate_Banner_1000x65px.jpg