Møt våre ansatte

 

John Olof Solberg

Managing Director | CEO
990 41 188 | john.solberg@cbre.com

John O. Solberg har mange års erfaring som forretningsadvokat og strategisk rådgiver for ledende eiendomsmiljøer i Norge, herunder i tilknytning til transaksjoner i inn- og utland, strukturell bistand, fonds-/selskapsetableringer, finansiering, oppkjøp og budprosesser mot børsnoterte virksomheter. Han har videre erfaring fra etablering og drift av virksomhet i retailbransjen, kombinert med konsulentvirksomhet og ulike styreverv. John er operativt engasjert på bred front i selskapet og bistår både eiendomsbesittere og store norske og internasjonale virksomheter med deres eiendomsbehov.


Einar Schiefloe

Executive Director | Vice MD
900 37 295 | einar.schiefloe@cbre.com

Einar har over ti års erfaring fra lederstillinger fra ulike bransjer, inkludert kraft, shipping/maritim industri og eiendom. Han er styreformann i et av Norges største kraftprodusent selskap. Einar har en master fra Universitetet i Oslo og INSEAD. Han har bred lokal og global erfaring, fra management consultancy i Ernst&Young til stillinger i toppledelsen i ulike selskaper og investment banking. Einar har bred erfaring fra strategiutvikling og implementering i små og mellomstore til store selskaper. 


Christer Farstad

Chief Operating Officer | COO
97723237 | christer.farstad@cbre.com

Christer Farstad har 20 års erfaring fra strategisk og operasjonell rådgivning og forretningsutvikling for ledende, internasjonale selskaper og har hatt lederroller i selskaper som Coor Service Management, Det Norske Veritas, Ernst & Young, Capgemini og Leif Høegh & Co. Han har bred strategisk og operasjonell erfaring fra facility management, telecom, shipping og olje & gass. Christer har 6 års erfaring fra å bo og jobbe i Asia. Christer innehar en MSc in International Business fra UMIST og en BSc in Management Science fra Warwick Business Scool. 


 
AinaHallin.jpg

Aina Hallin

Senior Director | A&T Services | Occupier
924 55 569 | aina.hallin@cbre.com

Aina Hallin har mer enn 15 års erfaring fra bank med finansiering av næringseiendom, både som kundeansvarlig for profesjonelle eiendomsaktører med interesser i Norge og som leder av Storebrand Banks analyseavdeling for næringseiendom. Hun har kredittkunnskap fra en rekke store eiendomsprosjekter bestående av kontor, handel, logistikk og bolig. Aina har videre erfaring fra porteføljestruktur, risiko- og kredittvurdering, verdivurdering, avtaleverk, forhandling og transaksjoner, samt styreerfaring fra eiendomsselskaper. Aina har en E-MBA fra NHH i Økonomisk styring og ledelse, Management program i regi av BI, samt en Bachelor i revisjon fra BI.


Erik Myklebust_057_B&W_Small.jpg

Erik Myklebust

Senior Director | Hotels | A&T Services | Occupier
995 75 275 | erik.myklebust@cbre.com

Erik Myklebust har en BSc i Economicsfra The Wharton School at The University of Pennsylvania i Philadelphia i USA. Han har erfaring fra prosjektledelse og facilities management innenfor telekomsektoren i USA, og arbeidet senere med internasjonale oppkjøp og fusjoner for Enskilda Securities i London. Erik har siden spesialisert seg innen hotellsektoren og har bred erfaring fra operasjonell ledelse, økonomisk analyse, eiendomsutvikling, finansiering og transaksjoner. Før han begynte i CBRE var Erik partner i Hotelia AS, et uavhengig rådgivningsfirma innenfor hotelleiendom.


Jon Tufte-Johnsen

Senior Director | A&T Services | Occupier
920 29 929 |  jon.tufte-johnsen@cbre.com

Jon Tufte-Johnsen arbeider med leietakerrådgivning, og har hovedansvar for selskapets internasjonale kunderelasjoner i Norge. Jon har bred erfaring fra eiendomsbransjen og var en av stifterne av næringsmeglerfirmaet Real Consult AS (DTZ), hvor han var daglig leder frem til 1997. Han har erfaring som rådgiver for både selskapets sentrale internasjonale kunder og større norske kunder. Jon er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en mastergrad fra University of California.


LiseDybwad.jpg

Lise Klevan Dybwad

Senior Director | Workplace Strategy | A&T Services | Occupier
932 58 518 | lise.dybwad@cbre.com

Lise Klevan Dybwad er ansvarlig for Workplace Strategy i CBRE Norge. Hun har lang erfaring som management consultant og operative lederroller både i Norge og internasjonalt. I hennes arbeid som rådgiver har hun hatt fokus på strategi, forbedrings- og endringsprosesser. Lise har vært ansvarlig for tjeneste- og forretningsutvikling hos en av Nordens største Facility Management leverandører, og hatt rollen som global leder for Facility Management herunder også Space Management og arbeidsplasskonsepter i et større norsk konsern. Lise er utdannet Sivilingeniør fra Storbritannia innenfor Industriell økonomi og har en Master i International Business fra Frankrike. 


Simon Killi_020_B&W_Small.jpg

Simon Killi

Senior Director | A&T Services | Occupier
976 53 900 | simon.killi@cbre.com

Simon Killi har 25 års erfaring fra økonomi/administrasjon, M&A-rådgivning og forretningsutvikling i selskaper som Gresvig, Booz Allen Hamilton, Saga Corporate Finance, Coor Service Management og ISS Facility services. Han har kompetanse på analyse, forhandlinger og transaksjoner, og har gjennom sine ti år innen facility management tilegnet seg inngående kunnskap om leveranser av service- og eiendomsrelaterte tjenester til store selskaper. Simon er utdannet siviløkonom fra BI.


Kevin Wiget

Director | Portfolio Management | A&T Services | Occupier
993 02 423 | kevin.wiget@cbre.com

Kevin Wiget har mange års erfaring innen corporate services fra Norge og Storbritannia. Han har bred erfaring fra strategisk rådgivning til investorer, gårdeiere og multinasjonale selskaper. Kevin har spesialkompentanse innen porteføljeforvaltning, prosjektledelse og leietakerrådgivning, og utfører komplekse transaksjoner på vegne av kunder med fokus på kostnads- og tidsbesparing, prosjektadministrasjon og prosessoptimalisering. Kevin har en RICS sertifisert BSc innen Estate Management fra universitetet i Reading. 


MariusRoth.jpg

Marius Rooth

Director | A&T Services | Occupier
905 55 550 | marius.rooth@cbre.com

Marius Oddvar Rooth har bred erfaring fra prosjektledelse, eiendomsdrift, markedsføring, logistikk og byggevirksomhet. Han har arbeidet som konsulent innenfor eiendomsdrift, eiendomsutvikling og har ledet flere store relokaliseringsprosjekter. Marius har projektledelse- og ledelseerfaring fra operasjoner i Norge samt Singapore, Venezuela, , India og Vietnam. Han har erfaring som vise-president og  president i Norges Friidrettsforbund , og har mange års erfaring fra frivillig virksomhet og sportsorganisasjoner i Norge, og samarbeid med andre medlemsnasjoner. Marius er Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med Prosjektledelse som spesialisering, og har i tillegg gjennomført ledelsesutviklingsprogram og Management program i Markedsføringsledelse.


 

Tonje Susanne Grøstad

Director | Workplace Strategy | A&T Services | Occupier
970 47 689 | tonje.susanne.grostad@cbre.com

Tonje Susanne Grøstad er en del av Workplace Strategy teamet i CBRE Norge. Hun har siden 2011 jobbet som arbeidsplassutvikler og interiørarkitekt globalt for Telenor og i offentlig sektor. Prosjektene ga henne betydelig erfaring gjennom dybdestudier, analyser, utvikling, dimensjonering, design og implementering av ulike arbeidsplasskonsepter for nærmere 20 000 ansatte. Bruker-sentrert design, med fokus på fleksibilitet, teknologi og løsninger som brukerne verdsetter, står høyt i kurs. Tonje har en 4-årig bachelor grad i Fine Art, Interior Architecture and Design fra Academy of Art University, San Francisco. Hun startet i CBRE april 2018.


Amund Andersson_013_B&W_Small.jpg

Amund Kirkeslett Andersson

Senior Advisor | A&T Services | Occupier
470 36 110 | amund.andersson@cbre.com

Amund Andersson har spesialkompetanse innenfor rådgivning og analyse. Han har erfaring fra Deloitte, hvor han jobbet med store og små selskaper innen telekommunikasjon, varehandel, finans og eiendom, samt vært intern i Telenor Norge AS finansavdeling. Amund er utdannet ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i økonomistyring og investeringsanalyse, samt siviløkonom med master i finansiell økonomi.


Anne Østerman

Senior Advisor | Portfolio Management | A&T Services | Occupier
926 09 449 | anne.oesterman@cbre.com

Anne Østerman har en mastergrad i eiendomsutvikling på Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås. Fra tidligere har Anne en bachelor i Eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI. Anne startet sin karriere hos CBRE som leietakerrådgiver etter fullført mastergrad i 2013. Siden januar 2014 har Anne jobbet som porteføljeforvalter for et stort internasjonalt selskap og er ansvarlig for alle utleieforhold, reguleringssaker og ekspropriasjoner. 


 

Stein Caspersen

Senior Project Manager |  A&T Services | Occupier                             
Tilknyttet ressurs på prosjektbasis
900 17 012

Stein Caspersen har bred prosjekt- og linjeerfaring med mer enn 25 år med roller i nasjonale og internasjonale selskaper. Gjennom en rekke lederstillinger og prosjekter har Stein opparbeidet inngående kompetanse og forståelse for komplekse nybyggings- og ombyggingsprosjekter spesielt for store brukere av næringseiendom. Stein har gjennom mange roller som linjeleder, konsulent og «Management for Hire»-engasjementer kunnet høste erfaring fra mange forskjellige organisasjoner. Steins styrke er hans breddekunnskap, innsikt i brukerprosesser og prosjektgjennomføring.


CBRE_15-Martine-Kroge_003_B&W_Small.jpg

Martine Kroge

Concept Designer |Workplace Strategy |  A&T Services | Occupier
949 81 995 | martine.kroge@cbre.com

Martine Kroge er CBRE Oslos in-house interiørarkitekt. Hun har erfaring som interiørarkitekt i næringsmarkedet i Washington, D.C. hvor hun jobbet for et nasjonalt topp 100 arkitekturfirma. Martine har jobbet med prosjekter av alle størrelser, og i alle faser av design og bygge prosessen. I tillegg har Martine en lidenskap for møbel utvalg og planlegging. Martine er utdannet i Washington, D.C og Universitetet i Oslo. Hun startet i CBRE i mars 2018.   


Fanny Harg

Advisor | A&T Services | Occupier
480 50 877 | fanny.harg@cbre.com

Fanny Harg har en Master i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Ved siden av masterstudiene har hun fullført 1.avdeling jus. Hun har også vært utvekslingsstudent ved University of California, Berkeley. Før Fanny startet i CBRE jobbet hun deltid i Beringer Finance AS (Tidligere Fondsfinans AS).


MarteNygaard.jpg

Marte Nygaard

Advisor | A&T Services | Occupier
9309 1 617 | marte.nygaard@cbre.com

Marte Nygaard er utdannet siviløkonom, Master i Økonomi og Ledelse med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI. Deler av utdannelsen har hun tatt ved Universität Mannheim i Tyskland. Marte har tidligere jobbet i Sigma ITM Norway AS som Associate Consultant og var fullt utleid til Norwegian Property ASA. Under studietiden opparbeidet hun seg erfaring innenfor analyse og næringseiendom gjennom deltidsjobb i Union Gruppen AS og Sigma ITM Norway AS.


 
Toivo M├©ller-Pettersen_025_B&W_Small.jpg

Toivo Møller-Pettersen

Executive Director | A&T Services | Investor Leasing
988 61 111 | toivo.moeller-pettersen@cbre.com

Toivo har over tjue års toppledererfaring fra selskaper med sterke digitale strategier og markedsmiljøer innenfor e-handel, media, IT og PR/analyse. Han har jobbet tolv år som toppleder for Clear Channel (NYSE) både i Oslo, Tokyo og tilbake i Oslo.  Toivo har også ledet Imedia (Schibsted, Telenor og Kinnevik), IT-selskapet Crayon Norge, samt etablert e-handelsselskapet Icefresh i Shanghai for norske investorer. Han har tidligere ledererfaring fra reklamebyrå, hotell, avis og bank. Toivo har gjennom sine tidligere roller hatt overordnet ansvar for virksomhetenes strategi, styring og operasjonelle drift, og har flere ganger gjort større "turnaround operations". Han har også sittet i ett 50 talls styrer både i Norge, EU, Japan og Kina. Toivo innehar både en bachelor og en mastergrad fra BI. 


Christian Høgebøl

Senior Director | A&T Services | Investor Leasing
907 75 277 | christian.hogebol@cbre.com

Christian Høgebøl har over 20 års erfaring fra eiendomsmbransjen. Christian har blant annet erfaring fra DTZ Capital Markets, hvor han hadde ansvar for transaksjoner. Han har også jobbet med eiendomssyndikering i Nordea Markets og med søk og utleie i DTZ og EiendomsConsult. Christian har utdannelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innenfor eiendomsmegling, er autorisert av Verdipapirforetakenes forbund, og har Diploma in Business Administration fra London School of Foreign Trade. 


KatrineNyhus.jpg

Kathrine Nyhus

Director | A&T Services | Investor Leasing
908 28 011 |  kathrine.nyhus@cbre.com

Kathrine Nyhus har mer enn 16 års erfaring på eiendomsutviklersiden og har hatt en rekke roller i de store byutviklingsprosjektene i Osloregionen. Nyhus er utdannet arkitekt fra Arkitektur –og Designhøgskolen i Oslo og har en mastergrad i arkitektur og en master i urbanisme. Kathrine har både erfaring fra byggherresiden (Oslo S Utvikling, Sektor Gruppen, HAV Eiendom) og som selvstendig næringsdrivende. Kathrine har et sterkt fokus på at byer må bli smartere og at vi må skape gode og  anvendelige bygg for fremtiden, herunder investere smartere og tilrettelegge for teknologi som en del av byggenes rammevilkår. Kathrine har jobbet mange år med tidligfase, men er også involvert helt opp til politisk nivå. 


PaalNygaard.jpg

Pål Magnus Nygård

Director | A&T Services | Investor Leasing
402 10 900 | paal.nygaard@cbre.com

Pål Magnus Nygård har 12 års erfaring med rådgiving fra finans- og eiendomsbransjen. Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver innenfor næringseiendom i Realist Næringsmegling, hovedsakelig med utleie, både av eksisterende eiendommer og utviklingsprosjekter, både innenfor kontor- og logistikkeiendom. I denne perioden har han også vært rådgiver og tilrettelegger ved flere transaksjoner og jobbet med leietakerrådgiving for flere store norske selskaper innenfor både det private og offentlige. 
Pål har også erfaring med rådgiving innenfor finans, blant annet med transaksjoner av større eierposter i norske banker. Pål har sin utdanning fra Handelshøyskolen BI og Pacific Lutheran University i Washington. 


Erik Sørsdahl_SH.jpg

Erik Sørsdahl

Advisor | A&T Services
484 08 885 | erik.sorsdahl@cbre.com

Erik Sørsdahl er utdannet eiendomsutvikler, Master i Eiendomsutvikling med spesialisering innen eiendomsfinansiering fra New York University. Han har fra tidligere en bachelor i eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI med påfølgende arbeid som eiendomsmegler i både Krogsveen og Privatmegleren.  


JakobJahrenHolter_bw.jpg

Jakob Jahren Holter

Advisor | A&T Services | Investor Leasing
986 20 802 |  JakobJahren.Holter@cbre.com

Jakob Jahren Holter har erfaring som forsikringsmegler i Pareto hvor han bl.a. fokuserte på eiendomssektoren og utviklet produktet husleiegaranti for næringseiendom. Før dette jobbet han som analytiker for CNA Insurance i København med ansvar for forretningsutvikling i Norge. Jakob har en mastergrad i International Business Management fra Heriot Watt University i Edinburgh, hvorav ett av årene ble tilbrakt ved Universitè Paris Dauphine i Paris


 
Alexander Stensrud_SH.jpg

Alexander Stensrud

Senior Director | Capital Markets
415 62 709 | alexander.stensrud@cbre.com

Alexander Stensrud bistår investorer med og eiendomsbesittere med rådgivning og gjennomføring av eiendomsrelaterte transaksjoner. Alexander har over 20 års erfaring fra norsk og internasjonal Corporate Finance, hvorav de siste 6 årene spesialisert innenfor eiendomsektoren. Alexander har omfattende erfaring fra komplekse tranaksjoner med norske og internasjonale investorer. Alexander er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen strategi og finans.


ChristianHansson.jpg

Christian Hansson
Senior Director | Capital Markets | Quality Assurance Manager
922 31 144 | christian.hansson@cbre.com

Christian Hansson har nærmere 30 års erfaring fra næringsmegling. Han har blant annet vært daglig leder og eier av Næringseiendommer AS. Christian jobber til daglig med kjøp/salg og generell transaksjonsrådgivning. Han er utdannet Eiendomsmegler NEF.


AndresWang.jpg

Andreas Wang

Director | Capital Markets
932 28 700 |  andreas.wang@cbre.com

Andreas Wang har erfaring med strukturering og syndikering av utviklingsprosjekter i Øst-Europa for norske klienter. Han har jobbet med finansiell analyse av eiendomsinvesteringer, markedsanalyse og investeringsrådgivning i CBRE-nettverket.  Videre har han erfaring som bruker av retail eiendom i Dubai gjennom sin tidligere stilling som finansiell analytiker for Sharaf Gruppen. Han har også hatt finansielt prosjektansvar for store undervannsprosjekter i olje- og gassindustrien på norsk sokkel. Andreas har en bachelor i Business & Finance fra Heriot Watt og en MSc i Finance fra Skema.


Frikk Hoven

Associate Director |Capital Markets
911 11 280 | frikk.hoven@cbre.com 

Frikk Hoven har erfaring med verdivurderinger, rådgivning og analyse fra Næringsmegleren Sædberg & Hodne i Kristiansand, hvor han var trainee. Han har også erfaring fra venture capital, shipping og aksjeanalyse. Frikk har en mastergrad i samfunnsøkonomi og finans fra Heriot-Watt University, og spesialisering i corporate finance fra London School of Economics.


 

Paul John Morice 

Senior Director | Valuation and Advisory
922 42 938 | paul.morice@cbre.com

Paul John Morice er kvalifisert MRICS property valuer med mer enn 15 år bak seg innen verdivurderingsbransjen, inkludert verdivurdering av lån, spesialfelt innen skatteminimering og strategisk verdivurderingsråd for en lang rekke klienter, inkludert større banker, institusjoner, utviklere og private investorer. Paul jobber særlig mot internasjonal klientbase som har eiendommer i Norden. Han representerer Norge i en Europeisk gruppe som jobber på tvers av landegrensene for verdivurderingsoppdrag, så vel som å betjene den nordiske plattformen for CBRE. Paul er rådgiver for norske klienter i forbindelse med internasjonale investeringer. 


Anders Lunder

Director | Valuation and Advisory
930 34 888 | anders.lunder@cbre.com

Anders Lunder har sin utdannelse fra Edinburgh University hvor han har en mastergrad i business og finans. Han har også tilbrakt ett år ved Hong Kong University. Han har erfaring som trainee og investeringsrådgiver i Optimum. Anders er ansvarlig for research-oppgaver innen det norske markedet, han er også en del av det nordiske og europeiske samarbeidet når det gjelder markedsdata og rapportering. 


Igor Petkovic

Associate Director | Valuation and Advisory
971 02 591 |  igor.petkovic@cbre.com

Igor Petkovic startet i CBRE etter å ha fullført en master i Finansiell Analyse ved Lancaster University Management School samt en master i Business Administration fra Cathólica-Lisbon SBE. Han har fra tidligere en bachelor i Business Studies fra Lancaster University med fordypning i finans. I løpet av sin bachelor tilbrakte Igor et år på utveksling i Hong Kong ved HKUST. Tidligere arbeidserfaring inkluderer prosjektarbeid for et boutique konsulentselskap i Nederland, samt en kunderådgiverstilling i DNB. 


Einar Melberg.jpg

Einar Melberg

Senior Analyst | Valuation and Advisory
941 41 484 | einar.melberg@cbre.com

Einar Melberg har erfaring som finansjournalist i Dagens Næringsliv og TDN Finans, hvor han dekket både økonomi og flere viktige norske industrier. Han har i tillegg arbeidet som analytiker i Bank of America Merrill Lynch i London, hvor han først og fremst jobbet med valuta- og renteprodukter. Einar har en BSc (Hons) Finance & Economics fra Lancaster University i Storbritannia.


Christioffer Mork Lunde_004_B&W_Small.jpg

Christoffer Mork Lunde

Analyst | Valuation and Advisory
952 27 125 | christoffer.morklunde@cbre.com

Christoffer Mork Lunde har en MSc i Real Estate fra Cass Business School i London. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med blant andre CBRE og handlet om hvilken påvirkning internasjonale investorer har hatt på utvikling av markedet for næringseiendom i Oslo CBD. Christoffer har også en bachelorgrad i Business Management fra Durham University. 


 

Eiendomsforvaltning | Asset Services

Glenn Haglund_007_B&W_Small.jpg

Glenn Haglund

Executive Director | Head of Asset Services
954 60 446 | glenn.haglund@cbre.com

Glenn Haglund har lang erfaring fra bank og finans, fra både inn- og utland. De siste 20 årene har Glenn ledet forretningsområder hos både SEB, DnB og Swedbank, og vært strategisk forvaltningsrådgiver for institusjonelle kunder og store private formuer/Family Offices. Han har god erfaring med finansiering og rådgivning innenfor ulike transaksjoner av næringseiendom, etablering av ulike fondsstrukturer og har god innsikt i regulatoriske spørsmål. Han er en kundeorientert leder med fokus på både strategi og drift innenfor forvaltning. Glenn har også erfaring med digitale strategier og teknologiske utvikling. Han er Autorisert Porteføljeforvalter fra Finansanalytikerforeningen og har en Bachelor of Business Administration fra Handelshøyskolen BI.


C Niclas Adolfsson Acc Sort hvit.jpg

Niclas N. Adolfsson

Head of Property Accounting | Asset Services
412 08 431 | niclas.adolfsson@cbre.co
 

Niclas Adolfsson har erfaring som revisor i BDO og Financial Controller i Voice Norge AS, og har bred erfaring med både internasjonal og norske selskaper i forskjellig type bransjer. Niclas har også utdannelse fra og jobbet i Forsvaret.


Rikard Eriksen_037_B&W_Small.jpg

Rikard Eriksen

Senior Director | Asset Services | Property Management
970 59 535 | rikard.eriksen@cbre.com


Nina Midttun

Property Manager | Asset Services
916 40 074 | nina.midttun@cbre.com

Nina Midttun har mange års erfaring fra Pareto Business Management AS og Aberdeen Asset Management AS hvor hun har hatt forvaltningsansvaret for kontoreiendommer, lagerbygg og kjøpesentre. I tillegg har hun arbeidet med reforhandling og utleie, samt bistått med DD-prosesser. Nina har sin utdanning fra EDB Bedriftslederskolen og BI Oslo.


PerErikAmundsen.jpg

Per-Erik Amundsen

Property Manager | Asset Services
472 94 952 | per-erik.amundsen@cbre.com

Per-Erik Amundsen har jobbet med ulike felter innen næringseiendom i overkant av 10 år – som controller, utleiemegler og eiendomssjef. Før han kom til CBRE i januar 2016 jobbet han som eiendomssjef i Aberdeen Asset Management hvor han forvaltet en portefølje bestående av handel og logistikk, men i all hovedsak kontor. Per-Erik har ansvar for forvaltning av eiendom for våre internasjonale kunder. Per-Erik har sin utdanning innen hotellsektoren og har jobbet nesten 10 år innen hotellnæringen for Olav Thon – de siste 4 årene som daglig leder for ett av Oslos 14 Thon-hoteller.


Grethe Engan

Senior SPV Accountant | Asset Services
900 18 456 | grethe.engan@cbre.com

Grethe Engan har 20 års erfaring fra regnskap i ulike bransjer. Hun kommer fra en stilling som regnskapscontroller i Aberdeen Asset Management, og har tidligere arbeidet i Schibsted og BDO. Grethe er registrert revisor, og er utdannet revisor fra Universitetet i Agder.


Kirsti Leira Ingebrigtsen 

Senior SPV Accountant | Asset Services
476 09 364 | kirsti.ingebrigtsen@cbre.com

Kirsti Leira Ingebrigtsen har lang erfaring innen økonomi og regnskap, hvorav de siste 10 årene som regnskapscontroller innen eiendom. Kirsti har bl.a. jobbet som eiendomsforvalter, fagansvarlig regnskap, regnskapsleder og regnskapscontroller i selskaper som Saga Petroleum AS, Opak AS, Statens Institutt for Forbruksforskning, Norges Juristforbund og Aberdeen Asset Management Operations AS. Kirsti har økonomi- og finansfag fra BI. 


Ole-Martin Loeshagen

Senior SPV Accountant | Asset Services
922 50 688 | ole-martin.loeshagen@cbre.com

Ole-Martin Loeshagen har 18 års erfaring innen økonomi/administrasjon, hvorav 10 år som controller/Senior SPV Accontant i Aberdeen Asset Management AS med ansvar for eiendomsfond. Han har også erfaring fra prosjekt- og likviditetsstyring. Ole-Martin har også bakgrunn som økonomikonsulent ved Ringerike sykehus. Han er utdannet Høyskolekandidat ved Høgskoen i Buskerud. 


C Mads Strandenæs sv II.jpg

Mads Strandenæs

Financial Controller | Asset Services
920 55 926 | mads.strandenaes@cbre.com

Mads Strandenæs har erfaring fra revisjon i Deloitte hvor han primært jobbet med selskaper innen næringseiendom og kapitalforvaltning, samt verdipapirfond og private equity fond.  Mads innehar en MBA fra California Lutheran University samt en BS in Finance fra Arizona State University.


AndreasRosell.jpg

Andreas Rosell

Asset Administrator | Asset Services
967 96 008 | andreas.rosell@cbre.com

Andreas Rosell har over 10 års erfaring fra ulike økonomirelaterte stillinger innen telecom/kommunikasjon, både fra Sverige og Norge. Andreas har sin utdanning fra Påhlmans Handelsinstitutt i Stockholm, og har jobbet for Tele2, NetCom, Norwegianog som eiendomscontroller i Aberdeen Asset Management.


Inger Marie Næss

Asset Administrator | Asset Services
924 51 349 | mie.naess@cbre.com

Inger Marie Næss har lang erfaring som eiendomscontroller, regnskapscontroller, regnskapsansvarlig, samt researcher og utleier av regnskapspersonell for virksomheter som Aberdeen Asset Management, Corridor, Leo Burnett, Scandinavian Design Group og Posten. 


SigrunTeigen.jpg

Sigrun Steigen

Asset Administrator | Asset Services
91174 575 | sigrun.steigen@cbre.com

Sigrun Steigen er autorisert regnskapsfører og har utdanning innen regnskap og økonomi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har jobbet med økonomi innen næringseiendom i mange år, og har erfaring fra en flere eiendomsselskaper. 


WizmaWahl.jpg

Vizma Wahl

Asset Administrator | Asset Services
466 80 480 | vizma.wahl@cbre.com

Vizma Wahl har bred arbeidserfaring fra flere eiendomsselskaper i Oslo, både som eiendomscontroller og regnskapsrådgiver. Hun har utdanning innen bedriftsøkonomi fra Latvia, i tillegg Handelshøyskolen.


MonicaRoos.jpg

Monica Roos

Property Administration Support | Asset Services
482 61 600 | monica.roos@cbre.com

Monica Roos har lang erfaring som arkivleder i Aberdeen Asset Management, og har de siste årene også hatt ansvaret for opprettelse av depositumskontoer for leietakerene. Hun har også hatt rollen som cash manager mot alle bankene. Utdannet bibliotekar ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene.


LeneEriksen.jpg

Lene Eriksen

Senterleder/Shopping Center Manager
932 57 983 | senterleder@mosesenteret.no

Lene Eriksen startet som senterleder i 2010 og har kjøpesentrene Mosenteret i Nittedal og Mortensrud Torg Senter i Oslo. Hun har tidligere jobbet som butikksjef i dagligvarebransjen og regionssjef i bakeribransjen. Lene har utdanning innenfor varehandel og reklame.


 

Business Development | Sales | Marketing

Øyvind Engen - SvartHvit.jpg

Øyvind Engen

Senior Advisor | Business Development | Sales
900 51 967 | oyvind.engen@cbre.com

Øyvind Engen harover 20 års erfaring fra telecom-, media- og IT-bransjen. Han har jobbet som prosjektleder, salgs- og markedsansvarlig og Key Account Manager for Global Knowledge, Telenor, Crayon, Polyvox og Clear Channel. 
Øyvind har også styreledererfaring fra fem selskaper.


Piotr Kolacz_030_B&W_Small.jpg

Piotr Kolacz

Technology Analyst | Business Development
470 85 108 | piotr.kolacz@cbre.com

Piotr Kolacz begynte i CBRE i april 2017 og jobber med business development. Han har tidligere erfaring fra shipping og finans. Piotr har tidligere jobbet som skipsmegler i Clarksons Platou, der han fokuserte på nybygg og LNG-prosjekter. Før dette jobbet han i tankavdelingene til Bergen Tanker Brokers og RS Platou. Han har også jobbet som konsulent under oppkjøp av virksomheter og har erfaring med verdsettelse og investeringsanalyse. Ved siden av studier jobbet han deltid i Norne Securities. Piotr er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole.


HildeRusnes.jpg

Hilde Rusnes

Marketing & Communications | Business Development
974 61 554 | hilde.rusnes@cbre.com

Hilde Rusnes har over 20 års ledererfaring fra markedsføring og kommunikasjon for virksomheter som Yara, PwC og Making Waves. Hilde er utdannet siviløkonom/Master of Management fra BI i organisasjonspsykologi, ledelse og  kommunikasjon. 


 

Finance & Administration

Solfrid Hader

Senior Director  | Administration, HR
926 61 092 | solfrid.hader@cbre.com

Solfrid  er autorisert regnskapsfører og har utdanning innen regnskap/økonomi/HR fra Handelshøyskolen BI og NHHK. Solfrid har lang erfaring innen finans og ledelse og ulike styreverv, bl.a. fra finansbransjen.


LiseLotteStavegren.jpg

Lise-Lotte Stavegren

Service Manager | Administration
900 36 070 | lise-lotte.stavegren@cbre.com

Lise-Lotte har lang erfaring både som PA, administrasjon og har bl.a. jobbet som prosjektleder, prosjektassistent og programforhandler i NRK. Hun er utdannet markedsøkonom med internasjonal tilleggs kurs hos IHM, Norge. 


Venke - SvartHvit.jpg

Venke Grostad

Accounting Manager | Finance
977 44 456 | venke.grostad@cbre.com