Workplace Strategy

 

Content_interior_1.jpg

Enhver organisasjon er unik. Dette betyr at behovene som stilles ovenfor arbeidsplassen er unike. CBRE bistår med utforming og gjennomføring av skreddersydde arbeidsplasstrategier, slik at brukeren og organsasjonen får mest mulig nytte av arbeidsplassen.

 

I ethvert flytteprosjekt, reorganisering eller ominnredning er det viktig å vurdere støttespillere på veien mot det optimale arbeidsmiljøet. Konsulenter og interiørarkitekter kan bidra med uvurderlige innspill og råd for at prosessen skal bli så bra som mulig, men den viktigste ressursen i slike prosesser er bedriften/organisasjonen selv. Det er denne og deres ansatte som er best i stand til å se behovene og derfor kritisk å involvere virksomheten på en bedre måte enn mange gjør i dag.

 

Innovasjon og nye arbeidsmetoder

Bedrifter og industrier forandrer seg i et økende tempo og arbeidsplasstrategi blir et stadig viktigere virkemiddel for å nå bedriftens mål. Enten det er stimulering til innovasjon, gjennom fellesområder og kreative løsninger for samarbeid, eller å øke produktiviteten, gjennom økt tilfredshet blant ansatte.

Før man avgjør layout og arbeidsmiljø må man sette seg grundig inn i bedriftens visjoner og ambisjoner, utfordringer i dagens kontorlokaler og konsekvenser av disse utfordringene, dagens og fremtidig organsasjons-/arbeidsstruktur, samt kultur og andre demografiske elementer.

For å få den beste oversikten over disse elementene jobber vi i CBRE med tre hovedelementer innen Workplace Strategy:

1.      Ledelsestyrte forandringsprosesser

2.      Involvering av ansatte

3.      Faktabasert informasjon

Åpent landskap, cellekontorer eller delte arbeidsplasser?

En flytteprosess kan være like mye et forandringprosjekt som et møbel-, innredning- og kvadratmeterprosjekt. De aller fleste bedrifter foretar små eller store forandringer når man gjør noe med sine eksisterende eller nye kontorlokaler – de færreste kopierer det gamle lokalet inn i det nye. Uten en engasjert ledelse som driver disse endringene er sjansene for et godt resultat redusert.

 


Se et eksempel på gjennomføring av "Workplace Strategy" på et av CBREs egne kontorer:

Forskning og undersøkelser viser at involvering av alle ansatte i en eller annen form øker jobbtilfredshet, kan redusere sykefravær, øke produktivitet og ikke minst bidra til optimalisering av kontorlokalene. Ved å ta med de ansatte og ledelsen i større del av prosessen gjennom kartlegging, analyser og brukerprosesser får man informasjonen man trenger for å kunne utforme det beste arbeidsmiljøet basert på virksomhetens arbeidsmønster og de ansatte.

Gjennom hele prosessen og etter innflytting i nye lokaler er det viktig å jobbe med endringer (Change Management). Den store utfordringen er ofte å lære mennesker å arbeide på nye måter, ikke bare gi dem en ny innredning.

Analyser, kartlegging og Change Management er noen av CBRE`s viktigste bidrag i god arbeidsplassutforming og vi har en rekke verktøy som kan hjelpe både små og store organisasjoner på veien mot deres perfekte kontorer.


Navn *
Navn
Ønsker du mer informasjon fra oss?

Ta kontakt for ytterligere informasjon:

Lise Klevan Dybwad
Mobil: +47 93 25 85 18
E-post: lise.dybwad@cbre.com