Bransjer

Bilbransjen

Vi leverer omfattende eiendomstjenester til eiere og leietakere i bilbransjen.

roadside-and-automotive-hero
Vi leverer markedsinformasjon, megling, verdivurderinger, administrasjon og fornyelse av leieavtaler, leiereguleringer og porteføljeoptimalisering for bilbransjen. Vi bistår alt fra internasjonale bilprodusenter til uavhengige, familieeide virksomheter, basert på lokalkunnskap og hurtighet til markedet.

Tjenester

Kontakt

Relevant innsikt og analyse

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

  • Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.