Kartlegge, leie og besitte

Transaksjonsstøtte

Vi ser ut over det tradisjonelle perspektivet når vi skal bistå med eiendomstransaksjoner, og involverer eksperter fra ulike deler av virksomheten vår for å sikre maksimal verdiskapning.

transaction-services-hero-image

Hvordan vi kan bistå

Transaksjonsrådgivning

Vi bistår med både engangstransaksjoner og løpende porteføljetransaksjoner. 

Leietakerrådgivning

Vi er en betrodd rådgiver for virksomheter når de skal leie eiendom, enten det er å søke, forhandle eller reforhandle. Vi utvikler eiendomsstrategier i tråd med målene deres, forhandler på deres vegne og trekker inn våre partnere fra relaterte tjenester slik som arbeidsplassløsninger (Workplace) og prosjektledelse for å gi maksimal verdi.

Utleie

CBREs utleierådgivere utvikler skreddersydde markedsførings- og utleiestrategier for å sikre rette leietakere til eiendommen.

Løsninger for fleksible lokaler

Vi analyserer behov og alternativer, og utarbeider strategier for å innlemme fleksible lokaler i eiendomsporteføljen deres. Les mer 

Avhending og fremleie

Vi bistår med fremleie eller avhending av eiendomsforpliktelser.

Salg og tilbakeleie (Sale-Leaseback)

Vi bistår i hele prosessen med salg av eiendommen og deretter leieavtale med ny eier.

Slik utgjør vi en forskjell

Det rette teamet

Vi har det rette teamet av transaksjonseksperter og fagressurser for å støtte virksomheten med deres eiendomsbehov.

Helhetlige strategier

Vi legger helhetlige eiendomsstrategier for å nå forretningsmål så vel som finansielle mål.

Teknologi og dataanalyse

Vi benytter vår globale teknologiplattform og grundige dataanalyse for å digitalisere porteføljen, identifisere besparelser og forutse nye muligheter.

Stedsvalg

Vi utformer detaljerte analyser for å identifisere ideell beliggenhet for virksomheten.

Arbeidsplassekspertise

Våre eksperter innenfor arbeidsplasstrategi (Workplace) bidrar med analyser og rådgivning som sikrer en best mulig arbeidsplassopplevelse for de ansatte samtidig som virksomhetens overordnede mål ivaretas.

Forskning, innsikt og kunnskapsledelse

Gjennom vårt ledende, globale analyseteam, CBRE Research, deler vi markedsanalyser, innsikt og trender som gir våre kunder et best mulig beslutningsunderlag.

Investering i innovasjon

CBRE investerer mer enn 400 millioner USD i innovasjon for å sikre at forskning, teknologi og tjenester er i kontinuerlig utvikling, og gir best mulige løsninger for våre kunder.

Kontakt