Kartlegge, leie og besitte

Arbeidsplassløsninger

Utnytt hele potensialet til arbeidsplassen, med en arbeidsplasstrategi og brukersentrert design og som støtter forretningsstrategien, skaper rammer for god produktivitet og øker medarbeiderengasjement.

workplace-solutions-hero-972x1296

Inngående kompetanse, helhetlig tilnærming

Dynamiske organisasjoner krever høytytende, integrerte arbeidsplasser som oppfyller både medarbeidernes forventninger og selskapets strategiske forretningsmål. Vårt allsidige team av eksperter innen kartlegging, arbeidsplasstrategi, endringsledelse og design kan identifisere muligheter for å redusere og omfordele underutnyttet plass, forbedre medarbeideropplevelsen, administrere endringsprosesser effektivt og samkjøre bedriftskultur og arbeidsrutiner for å skape de beste arbeidsplassene.

Teknologi

Vi tilbyr en rekke teknologiløsninger for å støtte opp om en arbeidsplasstrategi, fra arealplanlegging og romprogram til nøyaktig og rask prosjektestimering.

Komplette løsninger, handlingsrettede strategier

Med en komplett, datadrevet prosess skaper vi helhetlige arbeidsplassløsninger som imøtekommer forretningsbehovene deres. Vi gir blant annet anbefalinger med utgangspunkt i bransjens største benchmark av romløsninger og kostnader.

Leveringsevne

Skap din fremtidige arbeidsplass

 • Arbeidsplasstrategi – Definer de spesifikke kravene til virksomhetens fremtidige arbeidsplass ved hjelp av brukersentrisk forskning.
 • Velvære på arbeidsplassen – Sørg for en helhetlig tilnærming til ansattes helse og komfort.
 • Design – Innarbeid strategien og kulturen inn i det fysiske arbeidsmiljøet.
 • Teknologi – Sørg for at teknologien støtter en sømløs arbeidsplassopplevelse med vår komplette pakke av teknologirådgivning, design og prosjektstyringsverktøy.
 • Beleggstyring – Tilpass den nye arbeidsplassen slik at den møter fremtidige krav.
 • Endringsledelse – Forbered medarbeiderne på endring gjennom gode og inkluderende prosesser og effektiv kommunikasjon.
 • Organisasjonsutforming – Stimuler til endring og forbedre organisasjonens effektivitet.
 • Opplevelsestjenester – Forbedre kontoropplevelsen gjennom teknologi, fasiliteter og concierge-tjenester

Kontakt

Relatert innsikt og analyse

 • Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.

 • Hvordan og hvor arbeidet blir gjort har endret seg fundamentalt. Våre nyeste data, innsikt og løsninger hjelper deg med å forstå, forutse og påvirke hvordan fremtidens arbeidsplass skal være.

 • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

 • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.