Behov

Forvaltning av eiendommer og porteføljer

Fra detaljene til det store bildet. Vi hjelper deg med å planlegge og gjennomføre eiendomsprosjekter som bidrar til å nå målene deres. Alt fra å kartlegge behov, designe lokaler og lede prosjekter, til flytting og energieffektivisering. Det være seg et kontorlokale, et bygg eller en eiendomsportefølje.

Forretningsområder

  • Få optimalisert og utviklet arbeidsplassen og eiendomsporteføljer med profesjonelle facilities management (FM) og vedlikeholdstjenester.

  • Maksimer resultatene med innovative forvaltningsløsninger, banebrytende teknologi og unike fasiliteter.

  • Vi hjelper med å skreddersy effektive markedsførings- og utleiestrategier for næringseiendom.

  • Oppnå raskere klimanøytralitet, bruk ressurser ansvarlig, styrk forretningsprofilen og legg reell verdi til eiendommene deres.  

Hva vi gjør

Leietaker

Facilities management leverer kostnadsbesparelser, forbedrer oppetiden og gir medarbeiderne en bedre arbeidsplass.

Få administrert eiendommene, eiendelene, leverandørene og medarbeiderne slik at dere oppnår størst mulig avkastning på deres investeringer.

Les mer om Facilities Management

Investor

Eiendomsforvaltning skaper skreddersydde kundeopplevelser som er tilpasset deres investeringsstrategi.

Alle eiendeler, kunder og leietakere er forskjellige. Få tilpassede løsninger som møter deres behov.

Les mere om Eiendomsforvaltning

Nøkkeltall

650 mill

kvadratmeter

Ekspertene våre optimaliserer de daglige resultatene og maksimerer verdien av over 650 millioner kvadratmeter med lokaler over hele verden.

Relatert innsikt

  • Skap en mer bærekraftig fremtid. Vi deler innsikt som påvirker beslutningstakere og eiendomsbransjen som helhet.

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

  • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.