Bransjer

Forbruksvarer og produksjon

Bruk eiendom som en strategisk fordel for å forbedre virksomhetens forretningsresultat. Vi benytter vår ekspertise på tvers av geografiske områder og tjenestelinjer, vårt analyseteam og vår erfaring for å gi helhetlig rådgivning til forbruker- og produksjonsbedrifter globalt.

$name
Forbruksvare- og produksjonssektoren i CBRE spesialiserer seg på å integrere tjenesteleveranser på tvers av funksjoner i global skala, for alt fra kontorer og distribusjonslagre til raffinerier og produksjonslokaler.

Industri- og produksjonsbedrifter representerer en mangfoldig blanding av bransjer, som bil, kjemikalier, næringsmidler, forbruksvarer og luftfart/forsvar, blant mange andre. De må ta strategiske beslutninger i et dynamisk landskap preget av økende produksjons- og lønnskostnader samt et truende kompetansegap. Automatisert teknologi og innovative prosessforbedringer endrer det bygde miljøet og åpner muligheter på tvers av forretningsområder og eiendomsspekteret.

Kontakt

Relatert innsikt og analyse

  • Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid. Vi deler innsikt som påvirker beslutningstakere og eiendomsbransjen som helhet.