Detaljhandel

Med integrerte løsninger, unik innsikt og erfaring leverer vi vellykkede resultater for forhandlere, restauratører, investorer, eiere og utviklere.

Retail

Med vår globale fullservice tjenesteplattform, støttet av data og innsikt, hjelper vi med å identifisere endringer og løsninger for detaljhandelen.

Tjenester

Les mer om våre tjenester for investorer, eiere og utviklere av handelseiendom.

Tjenester for leietakere

Les mer om våre tjenester for handelsvirksomheter.

Kontakt

Relatert innsikt og analyse

  • $name

    Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • adaptive-spaces-landing-image

    Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • $name

    Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.