Prosjektering og bygging

Prosjekt- og programledelse

$name
Våre erfarne rådgivere og prosjektledere hjelper deg til å oppnå utmerkede resultater det være seg på enkeltprosjekter eller porteføljer. På verdensbasis bistår vi leietakere og investorer i over 50 000 prosjekter årlig.

Om

Vi har et av verdens største nettverk av prosjektledere knyttet til eiendom. Våre profesjonelle fagfolk planlegger og utfører et bredt spekter av tjenester slik at dere når målene deres. Vi bruker dokumenterte metoder for å ivareta sikkerhet og synlighet, slik at dere har god kontroll gjennom hele prosessen.

Tjenester

BIM

Integrerte digitale 3D-bygningsinformasjonsmodeller som sørger for en effektiv prosjekteringsprosess og legger grunnlaget for digital FM.

Bygningssertifiseringer

Testing og verifisering av samsvar i installasjonsarbeidet

Kapitalplanlegging

Planlegg og administrer prosjekter med fokus på verdi og kostnadskontroll.

Endringsledelse

Håndter endringer i prosjektomfanget og kontraktsmessige effekter av disse på en effektiv måte underveis i prosjektet.

Idriftsetting

Verifisering av systemytelse og samsvar før ferdigstillelse

Styring av byggerisiko

Analyser prosjektrisiko og utarbeid en plan for å redusere eller unngå den.

Kostnadsrådgivning

Planlegg og kontroller prosjektbudsjetter, estimer prosjektkostnader og håndter avfall.

Dokumentstyring

Organiser arbeidsflyt i teamene og skriftlig dokumentasjon elektronisk, og få lett tilgjengelig kontroll over alle detaljer.

Teknisk rådgivning

Prosjektering av bygningssystemer som er forankret i energieffektivitet, lave driftskostnader og enkelt vedlikehold.

Miljø og gjennomførbarhet

Forstå, administrer og reduser miljørelatert prosjektrisiko med praktiske strategier fra sektorspesialister.

Teknisk due diligence

Identifisering av tekniske risikoer og forpliktelser for leverandører, kjøpere og leietakere.

Innredningsrådgivning

Utnytt kunnskapen, våre markedsrelasjoner og kjøpekraft for å skape inspirerende og produktive arbeidsområder.

Helse og sikkerhet

Sørg for god og effektiv byggesikkerhet, reduser risiko på stedet og oppretthold samsvar med lover og regler.

Interiørdesign

Inspirerende interiør basert på inngående kunnskap om praksis på arbeidsplasser verden over.

Flytteledelse

Avanserte prosesser som bedrifter kan bruke for smertefrie overganger til nye arbeidsplasser.

Innkjøp og forsyningskjede

Bruk forbindelsene våre for å få det beste fra markedet.

Bærekrafts- og energirådgivning

ESG-verdier omsatt til praksis gjennom strategier for tilgang til fornybare energikilder og overgang til bærekraftige ressurser.

Arbeidsplasstrategi

(Workplace)
Vi hjelper med å definere nøyaktige krav til din fremtidige arbeidsplass gjennom brukersentrert analyse og innsikt. Våre rådgivere bistår med å skape de beste arbeidsplassene, utnytte lokalene best mulig og bidra til å skape et arbeidsmiljø som stimulerer de ansatte og støtter virksomhetens mål.

Teknologitjenester for arbeidsplassen

Teknologi som støtter en sømløs arbeidsopplevelse, med vår komplette tjenestepakke for teknologirådgivning, prosjektering og prosjektledelse.

Kontakt

Relatert innsikt og analyse

  • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.