Bransjer

Energi, olje og gass

Integrer eiendomstjenestene deres på tvers av alleenergi-, olje-og gassmarkeder globalt.

energy-oil-and-gas-hero
Vi hjelper energiselskaper med å identifisere muligheter for å redusere kostnader, få inntekter fra eiendeler, styre risiko, forbedre sikkerhet og effektivitet på anlegg samt støtte kommende eiendomsbehov. Teamet bistår med eiendomsstrategier og -løsninger i alle geografiske områder.

Våre eksperter hjelper de største olje- og energiselskapene med å utforske uutnyttede muligheter i eiendomsporteføljene deres. Ved å forenkle og effektivisere driften leverer vi innovative strategier som kutter kostnader, reduserer risiko og øker produktiviteten.

Porteføljestrategi

Identifiserer muligheter og etabler fremtidsrettede strategier og løsninger for eiendomsporteføljen som reduserer kostnader, minimerer risiko og støtter opp under virksomhetens mål og strategi. Les mer

Relaterte tjenester

Relatert innsikt og analyse

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

  • Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid. Vi deler innsikt som påvirker beslutningstakere og eiendomsbransjen som helhet.