Kartlegge, leie og besitte

Porteføljestrategi

Identifiserer muligheter og etabler fremtidsrettede strategier og løsninger for eiendomsporteføljen som reduserer kostnader, minimerer risiko og støtter opp under virksomhetens mål og strategi.

portfolio-optimization-hero-972x1296

Ekspertise med strategisk tilnærming for leietakere

Vi administrerer i dag ca 200.000 leiekontrakter årlig for markedsledende aktører i ulike bransjer med globale eiendomsporteføljer. Vi bruker avanserte analyser, kvaliteskontroll, språkrevisjoner og prosessoptimering for å bygge systemer som minimerer risiko og reduserer kostnader.
 
Vi har ekspertisen, lang erfaring og leverer omfattende løsninger innen leieadministrasjon, porteføljediagnostikk og fleksible eiendomsløsninger.

Uovertruffen teknologi – Vantage analytics

Med økt press på kostnadseffektivisering og bærekraft er det avgjørende for virksomheter å kunne identifisere besparelser og rapportere på driftseffektivitet og bærekraftstiltak.  
CBRE har utviklet Vantage analytics, et effektivt programvareverktøy som kombinerer våre kunders porteføljedata med markedsinformasjon. 

Vantage Analytics gir våre kunder full innsikt i eiendomsporteføljen og muligheten til å jobbe strategisk og proaktivt med kostnadseffektivisering, risikostyring og porteføljeoptimalisering for å realisere målsetninger og KPI’er.

 

Porteføljeforvaltning

Få full oversikt over eiendomsporteføljen

Ved å outsource porteføljeforvaltningen til CBRE får du en effektiv og kostnadsbesparende løsning for eiendomskontraktene dine. Vi tar hånd om alle eiendoms- og kontraktsdata, og opptrer som representant for våre kunder mot gårdeiere for å minimere risiko knyttet til oppfølging av forpliktelser og rettigheter i leiekontraktene. 

Leieadministrasjon

Vi tar hånd om dine leiekontrakter

Få kontroll over leieforpliktelsene med riktig rapportering på portefølje- og eiendomsnivå fra verdens største leverandør av tjenester for administrasjon av leieforhold.
 
Vi administrerer informasjon fra hele porteføljen din i én enkelt kontraktsdatabase. Det gir deg umiddelbar tilgang til all relevant informasjon i forbindelse med eiendomskontrakten, herunder avtale- og eiendomstype, avtalelengde, opsjoner og kritiske datoer.
 

Prosjektledelse ved leietransaksjoner

Ved reforhandling av eksisterende leiekontrakter, vurdering av «stay vs go» og inngåelse av nye leiekontrakter opptrer CBRE som prosjektledere og koordinerer prosessen fra tidlig identifikasjon til inngåelse av kontrakt. Prosjektleder engasjerer lokal CBRE megler med markedets beste ekspertise, for å sikre beste markedsvilkår og fleksibilitet avhengig av kundens fremtidige behov for optimal kontorløsning. CBRE bistår også med finansielle business case, analyser og beslutningsgrunnlag i henhold til kundens interne styringssystemer.

Kontakt