Forvaltning av eiendommer og porteføljer

Utleie

Dra nytte av skreddersydde markedsførings- og utleiestrategier som skaper verdi.

landlord-leasing-hero-972x1296_new

Om

Med grundig innsikt fra våre utleierådgivere, analytikere og arbeidsplasstrateger setter vi eiendommen i stand til å møte morgendagens krav.

Våre relasjoner til globale leietakere –inkludert over 90 Fortune 100-selskaper – gir våre rådgivere innsikt og en kunnskapsbase som er enestående på markedet når de skal leie ut en eiendom.

Ekspertise

CBRE benytter sanntidsdata og markedsinnsikt for å gi målbare resultater. Vårt internasjonale utleieteam overvåker mer enn 60 store markeder rundt om i verden, noe vi også trekker nytte av lokalt. Ressursteamet innen utleie bistår med ekspertise innenfor:

 • global, nasjonal og lokal økonomi
 • endringstrender i markedet og blant leietakere
 • etterspørselsdrivere
 • analyse av kunder og handelsområder
 • merkevarestrategi
 • arbeidsplasstrender
 • avtaleforhandling

Relaterte tjenester

Eiendomstyper

 • Benytt deg av verdens mest omfattende eiendomstjenester knyttet til kontor, for å finne innovative løsninger for deg som leietaker eller investor.

 • Vi representerer den største plattformen innenfor industri i verden, og tilbyr integrerte tjenester for leietakere og investorer.

 • Med integrerte løsninger, unik markedsinnsikt og bred erfaring bistår vi butikker, restauratører, investorer, utleiere og eiendomsutviklere.

Relatert innsikt og analyse

 • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.

 • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

 • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

 • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

 • Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.