Forvaltning av eiendommer og porteføljer

Eiendomsforvaltning

Ingen eiendeler, utleiere eller leietakere er like. Derfor tilbyr vi skreddersydde forvaltningsløsninger tilpasset din virksomhets spesifikke behov.

Property-management-hero-972x1296_NEW

Fra strategi til handling

Eiendomsforvaltning i CBRE handler helt enkelt om å levere en tjeneste skreddersydd for den enkelte eiendom, tilpasset investorenes strategi og leietakernes behov, nå og i fremtiden.

Vi realiserer kundenes visjoner ved å oversette strategi til handling. Vi gjør dette ved å kombinere de beste menneskene med de beste verktøyene og verdens største nettverk av ekspertise innenfor eiendomsfaget.

Verdiene skapes i første rekke av tilfredse leietakere. Vi sørger for at bygningene fungerer og imøtekommer leietakernes behov og forventninger. Når noe oppstår er vi der døgnet rundt, hele året.

Verdiene sikres ved å kjenne til og kontrollere all risiko. Risikofaktorer påvirkes  av en verden under stadige raskere endring. I CBRE har vi kunnskap, verktøy og prosesser som skaper trygghet og forutsigbarhet for våre kunder.

Vårt globale team på 17 000 fagfolk forvalter over 250 millioner kvadratmeter i mer enn 40 land, og deler beste praksis, ideer og løsninger fra hele verden.

Slik bistår vi

 • Alle små og store detaljer settes i system. Du som kunde får trygghet og innsikt gjennom rapportering med rett kvalitet til rett tid.
 • Tett oppfølging av leietakere med dedikert driftspersonell og eget kundesenter bemannet 24/7. Måling og oppfølging av leietakertilfredshet.
 • Risikostyring gjennom etablert internkontroll, tverrfaglige risikoanalyser og vår kompetanse.
 • Våre kunder sikres konkurransedyktige betingelser gjennom vårt omfattende nettverk av kvalitetssikrede leverandører.
 • Finansiell kontroll og nøyaktig regnskapsførsel gjennom vår autoriserte regnskapspartner.
 • Et komplett utvalg av tilleggstjenester tilpasset den enkelte kunde og den enkelte eiendom.

Ansvarlig forvaltning - et bærekraftig fortrinn

Miljø og bærekraft er et område under rask utvikling i hele verden. Økende forventninger fra brukere av eiendom, skjerpede krav fra myndighetene og et marked hvor bærekraft kan knyttes stadig tettere til kostnader og lønnsomhet. Vi hjelper våre kunder med:

 • Reduksjon av energiforbruk og driftskostnader
 • Etterlevelse av krav og forventninger
 • Utarbeidelse av strategi og handlingsplaner
 • Møte etterspørselen etter bærekraftig eiendom
 • Leietakerengasjement
 • Miljøsertifisering av eiendom
 • Implementering av smart teknologi
 • Forstå og kontrollere risiko

Tjenester

 • Regnskap og leieadministrasjon 
 • Tekniske tjenester
 • Energi og bærekraft
 • Leietakerrelasjoner
 • Globale standarder
 • Risikostyring og sikkerhet
 • Prosjektledelse

Relaterte tjenester

 • Oppnå raskere klimanøytralitet, bruk ressurser ansvarlig, styrk forretningsprofilen og legg reell verdi til eiendommene deres.  

 • Få optimalisert og utviklet arbeidsplassen og eiendomsporteføljer med profesjonelle facilities management (FM) og vedlikeholdstjenester.

 • Gjennomfør skreddersydde markedsførings- og utleiestrategier som skaper verdi.

Relatert innsikt og analyse

 • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.

 • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

 • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.