Forvaltning av eiendommer og porteføljer

Facilities Management

Vi hjelper deg med å optimalisere og utvikle arbeidsplassen og eiendomsporteføljer med profesjonelle facilities management (FM) og vedlikeholdstjenester.

facilities-managment-basic-hero-972x1296

Om

Vi leverer integrerte facilities management-løsninger og vår driftsmodell kombinerer mennesker, eiendeler, data, teknologi, budsjetter og kontrakter for å optimalisere driften. Vi støtter hver enkelt kundes behov og krav, det være seg multinasjonale foretak, lokale selskaper, individuelle forvaltningstjenester eller drift av datasentre.

Modellen vår

Vi er verdensledende tilbyder av integrerte facilities management løsninger. Den globale driftsmodellen vår fokuserer på tekniske tjenester, er teknologidrevet og gir tilgang til de beste leverandørpartnerne. Vi utfører selv flere tekniske vedlikeholdsordrer i flere land enn noen av konkurrentene våre, og garanterer merverdi for kundene.

Vedlikeholdsteamene våre utfører arbeidsordrer til en totalkostnad som er lavere per arbeidsordre enn bransjegjennomsnittet, og oppnår høy kundetilfredshetsscore. Ved å levere løsninger gjennom ett ansvarlig kontaktpunkt med strømlinjeformet drift og innkjøp, reduserer vi kostnadene, forbedrer oppetid, og bedrer arbeidsplassopplevelsen for kundene våre.

Effektiv drift

Vårt mål er å drifte bygninger så omkostnings- og energieffektivt som mulig. Det gjør vi gjennom globalt utviklede og lokalt tilpassede løsninger. 

Ny teknologi

Vi har investert i bransjens beste teknologi og jobber kontinuerlig med utvikling og testing av nye ideer som skaper fremtidens optimale arbeidsplass, i tillegg til den mest effektive utnyttelsen og driften av bygg.

Digitalisering av kundens eiendomsportefølje er ryggraden i vår tilnærming til effektivisert og optimalisert utnyttelse av et bygg. Det gir oss et overblikk og et solid grunnlag til å treffe de beste beslutningene.

Tjenesteområder

Facilities Management

Våre løsninger for Facilities Management er fleksible og inneholder tjenester skreddersydd til kundenes behov. Vi har fokus på kvalitet, sikkerhet og driftsoptimering for å oppnå verdi og besparelser for våre kunder. Vi er spesialister på kritiske miljøer og tilbyr løsninger innen livsvitenskap, datasenter samt andre kritiske produksjonsmiljøer.

Prosjektledelse

Vi leverer prosjektledelse til våre kunders samlede eiendomsportefølje. Med solide prosesser ivaretar vi alle faser av prosjektet slik at det leveres til avtalt tid, pris og kvalitet. Vi gjennomfører ombygning, plassplanlegging, utvidelser, renoveringer, utskiftning av tekniske systemer eller utstyr, samt energi- og bærekraftsprosjekter.

Tekniske tjenester

Vi leverer teknisk vedlikehold og rådgivning. Vi tar høyde for levetid, vedlikeholdsomkostninger og utgifter ved utskiftninger for å kunne anbefale de beste løsningene og deretter implementere dem.

Kundesentriske løsninger

Foretak

For multinasjonale foretak på tvers av eiendomstyper
CBRE betjener noen av verdens største leietakere og jobber tett i tverrfaglige team for å levere løsninger tilpasset kundespesifikke behov og krav.

Lokalt

For enkeltbygg, eller komplekse og driftskritiske miljøer
Vi tilbyr teknisk ledede FM-løsninger, levert og administrert lokalt, enten på bygg-til-bygg- eller anbud-til-anbud-basis.

Datasenter 

For datasentre og tilhørende kritiske operasjoner
Vi leverer 99,999 prosent oppetid med vårt proprietære program Critical Environments Risk.
Les mer.

Host

For kontormiljøer og campuser, med fokus på folk, merkevare og produktivitet
Løsningen «Host» fra CBRE sørger for en eksepsjonell arbeidsplassopplevelse med serviceutdannede fagfolk og tjenester direkte integrert med en prisbelønt mobilapp for leietakere.

”On-Demand”

For spredte eiendomsporteføljer
«FacilitySource» fra CBRE betjener store og geografisk spredte leietakere som krever fasilitetsløsninger etter behov. Dette gir en enhetlig plattform for administrasjon av arbeidsordrer og eiendommer, grundig dataanalyse og tilgang til et verifisert leverandørnettverk.

5 råd ved outsourcing av FM-tjenester

35 % av alle Facilities Management (FM) aktiviteter i virksomheter utføres fortsatt internt. For mange vil det være betydelig mer effektiv å outsource hele eller deler av dette arbeidet. Les vår sjekkliste for hva som bør vurderes for å sikre en vellykket overgang, spesielt i et miljø der outsourcing av FM-aktiviteter ikke tidligere er praktisert.

outsourcing av facility management tjenester

Kontakt

Relatert innsikt og analyse

  • evolving-workforces-hero-2760x828

    Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.

  • adaptive-spaces-landing-image

    Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • $name

    Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.