Behov

Kartlegging, søk og leie

Gjør eiendom til et konkurransefortrinn.  Våre ekspertteam og teknologiske løsninger gjør det mulig for leietakere og eiere å forutse muligheter og gjennomføre vellykkede eiendomsstrategier som gir resultater.

Tjenesteområder

Hva vi gjør

Tjenester

Vi utfører flere leietransaksjoner enn noe annet eiendomsfirma – og omsetter denne erfaringen til fordeler for dere.

Vi ser på enhver utfordring som en mulighet.

Les mer om våre tjenester

Eiendomstyper og bransjer

Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester for leietakere og eiendomsbesittere innen alle bransjer og for alle typer eiendeler.

plan-lease-occupy-cta-breaker-1424x1068

Relatert innsikt

  • Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.