Kartlegging, søk og leie

Stedsvalg og lokaliseringsstrategi

Ta kvalifiserte beslutninger om virksomhetens lokalisering, med en helhetlig tilnærming som tar høyde for faktorer som lønnskostnader, tilgang på arbeidskraft, forsyningskjedelogistikk og lokale/statlige incentiver.

$name
Beliggenhet har strategisk betydning og store implikasjoner for vellykket drift. Våre eksperter leverer transparente, prediktive og skreddersydde analyser som grunnlag for en velutviklet lokaliseringsstrategi.

Vi bruker proprietær teknologi for å hjelpe kundene våre med å evaluere kritiske lokaliseringsbeslutninger.

Våre teknologiløsninger

Kontakt

Relatert innsikt og analyse

  • Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.

  • Hvordan og hvor arbeidet blir gjort har endret seg fundamentalt. Våre nyeste data, innsikt og løsninger hjelper deg med å forstå, forutse og påvirke hvordan fremtidens arbeidsplass skal være.

  • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.