Industri og logistikk

Vi representerer den største plattformen for logistikk- og industrieiendom i verden, og tilbyr integrerte tjenester for både leietakere og investorer.

industrialandlogstics-hero-972x1296
Vi forvalter eiendommen til selskaper som er avhengig av integrerte forsyningskjeder og effektiv drift for å skape forretningsresultater. Dette gjør vi ved å samordne forretningsstrategi og leveringsmodeller med intelligente, optimaliserte eiendomsløsninger.

Tjenester for leietakere

For å oppfylle kundenes mål, redusere risiko og optimere ytelse, bistår vi med å fremme bærekraftig verdi gjennom hele eiendommens livssyklus.

Vi tilbyr integrerte, datastyrte strategier for proaktivt å løse komplekse utfordringer og utnytte de muligheter som foreligger – både nå og i fremtiden.

Tjenester for investorer

Kjøp, selg, lei ut eller få effektiv forvaltet selskapets eiendom. Vi leverer bransjens mest effektive tjenesteplattform og forsyner eiendomsinvestorer, eiendomsbesittere, utviklere og utleiere med velprøvde og skreddersydde markedsførings- og utleiestrategier for eiendom.

CBRE tilbyr den største industri- og logistikkplattformen i verden, med uovertruffen tilgang til transaksjonsdata, demografisk informasjon og markedsinformasjon. Vårt forhold til globale industri- og logistikkleietakere gir oss en klar fordel som kommer våre utleieinvestorkunder til gode.

Fra kjøp og salg av eiendeler, vurdering, posisjonering, markedsføring og utleie av eiendommer til administrasjon og rapportering – den komplette tjenesteplattformen vår gir oss evne til å betjene kundene våre gjennom hele eiendommens livssyklus.

Relatert innsikt og analyse

  • Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.