Datasentre

CBRE har over 25 års erfaring og tilbyr strategisk rådgivning, transaksjonstjenester, prosjektledelse og tjenester knyttet til drift av datasentre.

$name

Om

Vårt tjenestetilbud mot datasentre dekker hele anleggets livssyklus og konsoliderer datasenterets eiendom, fasiliteter og teknologisystemer i én enkelt operasjonell og finansiell modell. 

Uansett om dere ønsker å utvikle, bygge, kjøpe, selge eller administrere og modernisere ett enkelt datasenter eller en hel portefølje, bistår vi med å løse deres utfordringer. 

Ved å kombinere markedsekspertise og innsikt i lokale forhold leverer vi løsninger som hjelper virksomheten til å være i forkant av trender og ny teknologi.

Kontakt

Relatert innsikt og analyse

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid med innsikt knyttet til de nyeste retningslinjene og teknologiene som påvirker beslutningstakere og bransjen som helhet.