Kontor

Dra nytte av verdens mest omfattende plattform for eiendomsrelaterte tjenester. Vi finner innovative løsninger tilpasset deres behov – uavhengig om du er leietaker eller investor.

office-hero-972x1296
Tjenester for leietakere

Realiser verdi ved å forbedre produktiviteten og optimere kontorlokasjoner, porteføljer, eierskap og kapitalstrukturer. Vi tilbyrhelhetlige løsninger for å tiltrekke og beholde medarbeidere, forbedre ytelse på arbeidsplassen og redusere kostnader.

Tjenester for investorer

Vi jobber med eiendomssalg, lånefinansiering og strukturert finansiering, verdivurdering og rådgivning, eiendomsforvaltning, utleie og prosjektledelse.

Løsninger for arbeidsplassen

Utnytt potensialet til arbeidsplassen, med en arbeidsplasstrategi og et brukersentrert design som støtter forretningsstrategien, skaper rammer for god produktivitet og øker medarbeiderengasjement.

$name

Kontakt

Relevant innsikt og analyse

  • Tiltrekk deg talenter, styrk teamet ditt og lever resultater ved hjelp av innsikt som avdekker potensialet i eiendommen og hvordan dette best kan utnyttes.

  • Finn potensialet i ethvert område og enhver eiendom - på tvers av eiendomstyper og bransjer - ved hjelp av innsikt i hva som påvirker og endrer våre fysiske miljøer.

  • Fra skiftende demografi og befolkningsmigrasjon til fremvoksende infrastruktur og næringer. Lær om hvilke faktorer som er med på å forvandle byer i verdens økonomiske sentre.

  • Forutse risiko, minimer disrupsjon og skap robuste rammer for virksomheten din ved hjelp av innsikt fra en stadig endret og mer kompleks verden.

  • Bruk vår kunnskap og optimaliser strategien din for eiendomsinvesteringer. Vår analyse- og innsiktplattform kombinerer et omfattende datagrunnlag med ekspertise på tvers av geografiske områder og eiendomstyper.

  • Skap en mer bærekraftig fremtid. Vi deler innsikt som påvirker beslutningstakere og eiendomsbransjen som helhet.